Επιστημονικό Συμπόσιο για τη Γυναίκα στη Κόρινθο

Επιστημονικό συμπόσιο-εσπερίδα αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής φιλολογίας θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, στις 6 μ.μ.  ,αφιερωμένο στη γυναίκα, από τη σχολή επιμορφώσεως οικογένειας του  δήμου...