Ο Αννίβας Παπακυριάκος παρουσιάζει τους νέους επιστημονικούς συνεργάτες.

   Την Παρουσίαση των νέων επιστημονικών συνεργατών που τοποθετήθηκαν  στο Δήμο Βέλου-Βόχας μέσα από το πρόγραμμα της  κοινωφελούς εργασίας  θα πραγματοποιήσουν  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίο...