Εσπερίδα στο Επιμελητήριο Κορίνθου για νέες τάσεις & προοπτικές του Λιανικού Εμπορίου στην Ελλάδα & ο Ρόλος του Παγκόσμιου Καταναλωτή»

Ενημερωτική Εσπερίδα με θέμα: «Οι νέες τάσεις & προοπτικές του Λιανικού Εμπορίου στην Ελλάδα & ο Ρόλος του Παγκόσμιου Καταναλωτή» πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2019 που διοργάνωσε το Επιμελητήρ...