Οι ελλείψεις της Ελληνικής οικογένειας.

Είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο το ότι η Ελληνική οικογένεια καταφέρνει να διαθέτει πολλά θετικά χαρακτηριστικά ακόμη, παρ’ όλες τις ελλείψεις που τη χαρακτηρίζουν.  Πώς άραγε γίνεται αυτό είναι άξιο μελέτης....