Τα Ελληνικά περίπτερα Μια Αρχαιοελληνική πρωτοτυπία.

Ένα Αφιέρωμα σε μια από τις πιο ΕΞΥΠΝΕΣ Ελληνικές ιδέες που δυστυχώς χάνεται και αυτή όπως τόσα άλλα στην χώρα μας. Τα περίπτερα Μια Ελληνική πρωτοτυπία που στηρίζεται σε Αρχαιοελληνική ιδέα. Έχετε προσέξ...