Αίτηση για τις 15.000 ακόμα εγγραφές παιδιών σε παιδικούς σταθμούς.

Να δηλώσουν εκ νέου την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί  όσοι γονείς δεν έλαβαν voucher για δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς και σε άλλες δομές παιδικής φροντίδας, λόγω εξάντλησης του ...