Ο Χρήστος Χασικίδης παραμένει πρόεδρος Δ.Σ του Δ. Κορινθίων

Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αλλαγές στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου για το υπόλοιπο της δημαρχιακής θητείας, (2,5 χρόνια) αφού ο Χρήστος Χασικίδης επανεξελέγη πρόεδρος . Στη ψηφοφορία που διεξήχ...