Τέλης Καλλής: “Δρόμος” Νεμέας ~ Κιάτου… 30+1 χρόνια Ντροπής.

31 είναι τα χρόνια που ο δρόμος Νεμέα ~ Κιάτου  δεν έχει ολοκληρωθεί και παρουσιάζει κακοτεχνίες σύμφωνα με τον  Επ. Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέας Τέλη Καλλή , ο οποίος καταγγέλλει την περιφερειακή ...