Μπορούμε να πιούμε ένα κρασί νωρίτερα από την ημερομηνία που προτείνουν οι ειδικοί;

Σε πολλές φιάλες κρασιού ή σε κριτικές, βλέπουμε να αναγράφεται μια προτεινόμενη ημερομηνία κατανάλωσης π.χ. καλύτερο 2018-2021. Τι σημαίνει αυτή η ημερομηνία και πόσο δεσμευτική είναι; Όλα τα κρασιά δεν...