Αντίθετες οι περιφερειακές παρατάξεις για τις διαπραγματεύσεις στη «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων»

Ανακοίνωση των παρατάξεων «Πελοπόννησος Πρώτα»  «Δημοκρατική Πελοποννησιακή Συνεργασία» «Πελοποννησιακή Ένωση» «Πελοπόννησος Οικολογική» Με πρωτοβουλία της «Πελοπόννησος Οικολογική» και την...