Να θυμηθώ στις διακοπές να ξεχάσω την κατάθλιψη

Να θυμηθώ στις διακοπές να ξεχάσω την αρνητική διάθεση μαζί με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση μου! Να θυμηθώ να μειώσω το άγχος μου και να εκδηλώσω περισσότερο το ενδιαφέρον μου σε ευχάριστες δραστηριότητες! ...