Διαδικτυακή παρατήρηση από το τηλεσκόπιο Κρυονερίου

Διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) για να επικοινωνήσει την επιστήμη τ...