Διαθέσιμη η νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής δήλωσης για το Κτηματολόγιο.

Σε λειτουργία θα βρίσκεται  από τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου,  στο Ελληνικό Κτηματολόγιο η νέα εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης ακίνητης περιουσίας, με στόχους την εξυπηρέτηση των δικαιούχων, που δ...