Δανία: Μαθήματα Ενσυναίσθησης σε παιδιά από έξι έως δεκαέξι

Στη Δανία, τα παιδιά ηλικίας έξι έως δεκαέξι ετών παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα ενσυναίσθησης. Ως ενσυναίσθηση ορίζουμε την δεξιότητα να κατανοούμε τα συναισθήματα του άλλου: μπορούμε δηλαδή να δούμε τ...