Η ενσυναίσθηση είναι και θέμα γονιδίων

Η ενσυναίσθηση είναι και θέμα γονιδίων. Η μέση γυναίκα έχει μεγαλύτερη ενσυναίσθηση από το μέσο άνδρα. Η ενσυναίσθηση, η συναισθηματική δηλαδή ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου, δεν είνα...