Είναι τα Μάτια…

Είναι τα Μάτια που μιλάνε Μάτια μου…. Τώρα που κρύφτηκε το πρόσωπο  , τα Μάτια είναι εκείνα που ενισχύουν την δύναμη  τους,  περισσότερο από ποτέ….  Μέσα από τα Μάτια προσπαθούμε να καταλάβουμε τι νιώ...