Απόφαση του ΣΤΕ για προσωρινή Αναστολή της Απόρριψης Τοξικών Βυθοκορημάτων στη Θάλασσα στα Έργα Επέκτασης στο Λιμάνι του Πειραιά

  Ιδιαίτερα σημαντική είναι η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε προσωρινή διαταγή αναστολής των εργασιών βυθοκορήσεων και της απόρριψης βυθοκορημάτων στη θά...