Κίνδυνος πυρκαγιάς σε δάση της Κορινθίας -Απαγόρευση κυκλοφορίας για Τετάρτη 8/9

 Απαγόρευση εκδόθηκε για την  κυκλοφορία οχημάτων και την παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας από τον Αντιπεριφερειάρχη Τάσο Γκιολή,  γιατί υπάρχει πολύ ...

Κορινθία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας» Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021. Σ...

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κορινθία την Πέμπτη 1η Ιουλίου

« Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας» Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο ΠΕΜΠΤΗ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021....

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς και την Παρασκευή 11/9 στην Κορινθία

 «Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς  δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας» Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ...

Κίνδυνος Πυρκαγιάς την Πέμπτη 10/9 στην Κορινθία

 «Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς  δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας» Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο Πέμπτη 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ...

Κορινθία : Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020.

Απαγόρευση  κυκλοφορίας  οχημάτων και  παραμονή  εκδρομέων σε  εθνικούς  δρυμούς, δάση και  ευπαθείς  περιοχές  της  Π.Ε.  Κορινθίας  » Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο Παρασκευή 24...

Κορινθία: Επικίνδυνη ημέρα η Πέμπτη 23 Ιουλίου- Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

 « Απαγόρευση  κυκλοφορίας  οχημάτων και  παραμονή  εκδρομέων σε  εθνικούς  δρυμούς, δάση και  ευπαθείς  περιοχές  της  Π.Ε.  Κορινθίας  » Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο Πέμπτη 23...

Κορινθία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020.

     « Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας » Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίο...

Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση της Κορινθίας αύριο Πέμπτη 3 Αυγούστου.

 Σε απαγόρευση της  κυκλοφορίας τόσο των  οχημάτων όσο και της  παραμονής  εκδρομέων σε  εθνικούς  δρυμούς, δάση και  ευπαθείς  περιοχές  της  Π.Ε.  Κορινθίας προχώρησε για αύριο Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017, ο ...