Σπάνιο Αρχαιολογικό πλούτο έδωσαν οι ανασκαφές στην Αρχαία Νεμέα

Ευρήματα από ταφές ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Σπουδαίες ανακαλύψεις προέκυψαν μετά από συστηματική έρευνα στο Χιλιομόδι Κορινθίας, όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα οικιστικά κατάλοιπα της Αρχαίας Τενέας...