Εκδήλωση στη «Κουκίδα»για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας,

Για τη βία που αποτελεί μάστιγα της κοινωνίας που ζούμε, με πρωτοβουλία  της Σελάνα: Πρωτοβουλία γυναικών  και του βιβλιοπωλείου «Κουκίδα», με αφορμή την Φιρντάους την ηρωίδα του ομώνυμου βιβλίου της Ναουάλ...