NANOPOULOS FOTO

Αποτελεσματική λειτουργία του κράτους, μακροχρόνιο σχέδιο για την παραγωγή της χώρας και αύξηση της ζήτησης προϊόντων με εξαγωγές είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορίνθου, κ. Βασίλη Νανόπουλο, τα σημαντικότερα βήματα για την αναθέρμανση της χειμαζόμενης ελληνικής οικονομίας.

Η πραγματική οικονομία συρρικνώνεται. Ποιές είναι οι απαραίτητες κινήσεις για την αναθέρμανσή της;

Η πρώτη ενέργεια που επειγόντως χρειαζόμαστε είναι να λειτουργήσει το κράτος αποτελεσματικά, η επιλογή από την κυβέρνηση των τομέων όπου έχουμε ως χώρα συγκριτικό πλεονέκτημα και η ανακοίνωση ότι με το ΕΣΠΑ και εθνικές πολιτικές θα στηριχτούν κατά απόλυτη προτεραιότητα οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στου τομείς αυτούς. Ενδεικτικά αναφέρω τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, τη ναυτιλία. Η δεύτερη ενέργεια θα πρέπει να είναι ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός και στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της παραγωγής στη χώρα μας. Να ξέρουμε τί παράγουμε, πού και πώς θα το πουλήσουμε. Στην κατεύθυνση αυτή η διαφήμιση και στήριξη της προσπάθειας «αγοράζουμε ελληνικά προϊόντα – διατηρούμε θέσεις εργασίας στην Ελλάδα», θα βοηθήσει σημαντικά. Ήδη διαμορφώνεται η σχετική τάση εκ των πραγμάτων. Η τρίτη προσπάθεια είναι η αύξηση της ζήτησης σε προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται στη χώρα με εξαγωγές ανταγωνιστικών διεθνώς προϊόντων. Άλλες ενέργειες μπορούν να είναι τα κίνητρα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις τράπεζες –που ουσιαστικά έχει σταματήσει εδώ και καιρό–, η πληρωμή των οφειλών του κράτους, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ο περιορισμός της σπατάλης στο κράτος που συνεχίζεται ακόμα. Και μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, η αύξηση μισθών και συντάξεων, που θα ενισχύσει την εσωτερική κατανάλωση.

Ποιές δράσεις έχει αναλάβει το Επιμελητήριο για την προώθηση προϊόντων της περιοχής;

Η Κορινθία είναι μια περιοχή που παράγει υψηλής ποιότητος προϊόντα, όπως κρασί Νεμέας, κορινθιακή σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια-σουλτανίνα, έχει μια ισχυρή μεταποιητική βιομηχανία με μεγάλες μονάδες και συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων, καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις πολλών ειδών. Και όλα αυτά δίπλα στην Αθήνα, όπου κατοικεί η μισή Ελλάδα. Εμείς στο Επιμελητήριο Κορινθίας προσπαθούμε να προβάλλουμε και να προωθήσουμε τα προϊόντα του νομού με την πανελλήνια έκθεση που διοργανώνουμε κάθε χρόνο, με στοχευμένες προωθητικές ενέργειες και διαφήμιση σε εθνικό επίπεδο καθώς και με επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό. Εννοείται ότι συνεργαζόμαστε στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις δημόσιες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στο έργο τους και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Τα Επιμελητήρια της χώρας, καθένα ξεχωριστά αλλά και συλλογικά, μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, υποβάλλουμε προτάσεις και υλοποιούμε ενέργειες και διαρθρωτικές αλλαγές. Μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα είναι η ίδρυση επιχείρησης με τη διαδικασία της μιας στάσης που ήδη λειτουργεί, η αδειοδότηση των επιχειρήσεων που ξεκινά σύντομα στα επιμελητήρια με την μεταποίηση, η διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, η κατάρτιση και επιμόρφωση των επιχειρηματιών.

Ποιά είναι η θέση του Επιμελητηρίου για την αξιοποίηση του λιμανιού της περιοχής και τί οφέλη αναμένονται από αυτή;

Η πάγια θέση του Επιμελητηρίου, που με ομόφωνες αποφάσεις του συμβουλίου μας έχει διαμορφωθεί πριν πολλά χρόνια, με εισήγησή μου, είναι η εξής: Θέλουμε το λιμάνι της Κορίνθου να είναι κυρίως τουριστικό και επιβατηγό και επίσης να εξυπηρετεί με τον εμπορικό του χαρακτήρα τις τοπικές επιχειρήσεις. Άρα, θα είναι ένα μικρό λιμάνι στις σημερινές του διαστάσεις, που δεν θα επιβαρύνει κυκλοφοριακά την πόλη της Κορίνθου. Απομένει να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές για την υποστήριξη του παραπάνω χαρακτήρα και την εξυπηρέτηση των επιβατών που επιδιώκουμε να έχουμε.