11404761562

Διατάξεις που επανακαθορίζουν θέματα σχετικά με την αναβολή κατάταξης για λόγους σπουδών, τους ανυπότακτους και τους αντιρρησίες συνείδησης, περιλαμβάνει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
Ειδικότερα συμφωνα με το ThePressProject.gr, στο νομοσχέδιο με τίτλο «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» προβλέπεται μείωση του ηλικιακού ορίου κατάταξης στο 26ο έτος από το 28ο που ήταν για σπουδαστές Κολλεγίων, τα οποία συνεργάζονται με ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού (και όχι μόνο της ΕΕ).
Επίσης σε περίπτωση που δύο αδέλφια καλούνται να υπηρετήσουν πλέον δικαίωμα αναβολής θα έχουν ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ενώ η ισχύουσα διάταξη ορίζει ότι δικαίωμα αναβολής έχει ο μικρότερος.
Όσον αφορά την διαπίστευση ακαταλληλότητας στράτευσης ορίζεται ότι στο εξής την αρμοδιότητα κρίσης στρατιωτών ως ακατάλληλων θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά οι Επιτροπές Απαλλαγών, οι οποίες στελεχώνονται με ειδικούς γιατρούς.
Αναφορικά με τους ανυπότακτους το νομοσχέδιο ορίζει ότι αυτοί που συμπληρώνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους και αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης να μην εξαιρούνται αναδρομικά από τις προσκλήσεις για κατάταξη, για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι και να μην εξαλείφεται με παραγραφή το αξιόποινο της ανυποταξίας τους. Θα μπορούν ωστόσο να επωφεληθούν των παραπάνω διατάξεων (παραγραφή αξιόποινου κ.ά.) εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι τις 1/1/2016.
Παράλληλα για τους ανυπότακτους προβλέπεται ότι μπορούν να διακόπτουν την ανυποταξία τους σε οποιαδήποτε στρατιωτική αρχή και όχι μόνο στις Στρατολογικές Υπηρεσίες και στις Στρατιωτικές Δικαστικές Αρχές, όπως ισχύει σήμερα.

Αναλυτικότερα όσον αφορά την κατάταξη και τις αναβολές ΕΔΩ

Με το νομοσχέδιο λαμβάνεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, μέριμνα, ώστε να έχει δικαίωμα μετάταξης μεγαλύτερος αριθμός στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ επανακαθορίζεται και το πλαίσιο απονομής ιδιότητας αξιωματικού των ΕΔ σε Ολυμπιονίκες.
Επανακαθορίζονται, επίσης, οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως παραμεθόριες, αποκλειστικά για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την απαγόρευση δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές.
Στο ίδιο νομοσχέδιο, καθορίζονται και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ». Η δαπάνη για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 6,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Προωθείται, ακόμη, νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία φάρων, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα πολιτιστικής αξιοποίησης των φαρικών κτισμάτων από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς καθώς και η αξιοποίηση αυτών με σύστημα αναδοχής. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να αναλάβουν την υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ή ανάδειξης ενός ή περισσότερων φάρων για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι Ανάδοχοι Φάρου αποκτούν δικαιώματα σχετικά με την επικοινωνιακή τους προβολή και τη χρήση του φάρου.
Τέλος, προβλέπεται πως με ΚΥΑ θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες αποκλειστικοί νοσοκόμοι και νοσοκόμες που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τα νοσοκομεία των ΕΔ και το ΝΙΜΙΤΣ, θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε αυτά (σχετική ρύθμιση ισχύει σήμερα για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τις ιδιωτικές κλινικές).

shares