protovoulialoutraki

Γίνε Μέρος της Λύσης!
Γίνε Μέλος στην «Πρωτοβουλία Πολιτών» Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων!

Αγαπητές συνδημότισσες και συνδημότες,
Αγαπητές φίλες και φίλοι του τόπου μας και της δημοκρατίας,

Για πρώτη φορά στα χρονικά αυτού του τόπου μπορούμε όλοι εμείς να ορίσουμε τι μέλλει γενέσθαι στο Δήμο μας! Κι αυτό γιατί δεν καλούμαστε απλώς να δώσουμε την ψήφο μας σε έναν υποψήφιο Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο εν είδει λευκής επιταγής.
Για πρώτη φορά καλούμαστε να πάρουμε εμείς τις αποφάσεις! Αποφάσεις που – βάσει του Τρόπου Λειτουργίας της Κίνησής μας – δεσμεύουν τον όποιο υποψήφιο Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο προκρίνουμε.

Στην «Πρωτοβουλία Πολιτών» Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, μοναδικό αποφασιστικό όργανο είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών της και τα Μέλη είναι αυτά που θα κληθούν να δώσουν τις λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν.

Αν πιστεύεις λοιπόν κι εσύ στη δύναμη του λόγου σου και της μοναδικότητάς σου, αν θέλεις να γίνεις μέρος της λύσης, γίνε μέλος της «Πρωτοβουλίας Πολιτών» Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων συνυπογράφοντας το παρακάτω κείμενο των Γενικών Αρχών μας.

Σημείωση: Για όποια πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την εγγραφή μελών μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Ανδριάνα Κουρούκλη (με έδρα το Λουτράκι) στο τηλέφωνο 6945-587396 ή με τον κύριο Δημήτρη Βουζουναρά (με έδρα τους Αγίους Θεοδώρους) στο τηλέφωνο 6977-197434.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Οι δημότες του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων που συγκεντρώθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου στις 26/1/2014, συγκρότησαν στις 9/2/2014 νέα δημοτική παράταξη με το όνομα «Πρωτοβουλία Πολιτών Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων».
Η ανάγκη ίδρυσης αυτής της δημοτικής κίνησης εδράζεται σε τρεις βασικούς άξονες που ταυτόχρονα αποτελούν και την ειδοποιό διαφορά της από τις υπάρχουσες αυτοδιοικητικές κινήσεις:
– Στον αγώνα ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές που απορρέουν από την εφαρμογή των μνημονίων και του Καλλικράτη.
– Στη δημοκρατική-συμμετοχική της δομή σε αντίθεση με τα δημαρχοκεντρικά και προσωποπαγή συστήματα εξουσίας.
– Στην ανεξαρτησία της από τις κομματικές δεσμεύσεις και εξαρτήσεις, με ένα μη-γραφειοκρατικό και άμεσο δημοκρατικό μοντέλο.

Με γνώμονα αυτούς τους άξονες, παραθέτονται κάτωθι τα βασικά σημεία στα οποία στηρίζεται η «Πρωτοβουλία Πολιτών»:
– Κυρίαρχο και μόνο αποφασιστικό όργανο της Κίνησης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της. Συγκαλείται τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όποτε οι ανάγκες το επιβάλλουν μετά από απαίτηση 10 μελών. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτική για όλα τα μέλη που έχουν εκλεγεί σε αιρετές θέσεις του Δήμου.
– Όργανα παραγωγής πολιτικής είναι οι Αυτόνομες Επιτροπές που συγκροτούνται, μόνες από πολίτες ή με απόφαση της συντονιστικής, με θεματικό ή οργανωτικό περιεχόμενο. Η συμμετοχή σε αυτές είναι ανοιχτή σε όλους τους κατοίκους του δήμου.
– Μέλος της Κίνησης μπορεί να είναι κάθε δημότης του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων που αποδέχεται το πλαίσιο αρχών της, όπως διαμορφώνεται στην διακήρυξη αυτή και να προτίθεται να προσφέρει στην παράταξη από οποιαδήποτε θέση.
– Τα μέλη είναι ισότιμα και έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν μειοψηφικές απόψεις δημόσια, με τον όρο πως αυτές δεν καταπατούν τις ιδρυτικές αρχές της «Πρωτοβουλίας Πολιτών». Δεν επιτρέπεται κανενός είδους διαχωρισμός μεταξύ των μελών (φύλου, ηλικίας, εθνότητας, θρησκείας, κλπ.).
– Τις λειτουργίες της παράταξης συντονίζει η Συντονιστική Επιτροπή. Τα μέλη της εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι ανακλητά.
– Για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη χάραξη πολιτικής, στο πρόγραμμα του συνδυασμού, αλλά και σε θέματα επικαιρότητας, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία επιδιώκοντας την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Αυτόνομης Επιτροπής και της Συντονιστικής Επιτροπής. Σε περιπτώσεις που ο χρόνος επιτρέπει, μπορούν και πρέπει να διενεργούνται ειδικές θεματικές ημερίδες και «δημοψηφίσματα».
– Ο επικεφαλής του εκλογικού συνδυασμού επιλέγεται από την Γενική Συνέλευση με διευρυμένη πλειοψηφία και με τρόπο που να εξασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Το κεντρικό ψηφοδέλτιο, εκλέγεται επίσης από τη Γενική Συνέλευση και το Τοπικό ψηφοδέλτιο από τις Τοπικές Γενικές Συνελεύσεις.
– Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ. και οι Αντιδήμαρχοι εκλέγονται μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων για συγκεκριμένες θέσεις από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία τους είναι 2,5 χρόνια. Όταν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα, η Γενική Συνέλευση ανανεώνει τη θητεία του καθενός ξεχωριστά ή τον αντικαθιστά.

Επιχειρούμε ένα ρηξικέλευθο εγχείρημα και γνωρίζουμε ότι οι δυσκολίες είναι πολλές. Μπορούμε όμως να τα καταφέρουμε. Αρκεί να σεβαστούμε και να εμπιστευτούμε τις συλλογικές, δημοκρατικές διαδικασίες. Αρκεί να το πιστέψουμε και να παλέψουμε γι’ αυτό!

shares