romaΩς Κίνηση Ενεργών Πολιτών ανταποκρινόμαστε στη πρόσκληση διαβούλευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Επιχειρησιακό σχέδιο για την κοινωνική ένταξη και τη στήριξη των ΡΟΜΑ της περιφέρειας, με τη γραπτή υποβολή προβληματισμών και προτάσεων.
Πράγματι, οι ΡΟΜΑ αποτελούν μια ευπαθή κοινωνική ομάδα, μέλη της οποίας καταγράφονται και στη γεωγραφική – διοικητική περιφέρεια του καλλικρατικού δήμου Βέλου – Βόχας. Δεν είναι όμως η μοναδική περίπτωση πολιτών που χρειάζονται στήριξη μέσω δράσεων ή μέτρων.
Θα πρέπει ως Περιφέρεια Πελοποννήσου να λάβετε σοβαρά υπόψιν και τις ακόλουθες ευπαθείς, πλέον, κοινωνικές ομάδες του δήμου μας. Αυτές επιγραμματικά είναι: (α). Οι αγρότες των οποίων το εισόδημα χρόνο με το χρόνο συρρικνώνεται είτε λόγω εξευτελιστικών τιμών αγοράς των προϊόντων τους είτε λόγω κλοπών, όπως σίδερα απο κτήματα, σταφύλια, ελιές, κοπή δένδρων και πάσης φύσεως λεηλασιών ή καταπατήσεων των περιουσιών τους, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους προέρχονται από ΡΟΜΑ.
(β). Οι άνεργοι, το ποσοστό των οποίων είναι ιδιαίτερα υψηλό. Δεν θα έπρεπε η Περιφέρεια μέσω ΕΣΠΑ να πραγματοποιούσε προγράμματα απασχόλησης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αυτού φαινομένου?
και (γ). Οι επιχειρήσεις που αγωνίζονται να επιβιώσουν απέναντι στις φοροεπιδρομές, τις πάσης φύσεως ρυθμίσεις, τις κλοπές (πάλι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από ΡΟΜΑ) και γενικότερα μέσα σε ένα περιβάλλον πολλές φορές εχθρικό. Ποιός είναι ο προγραμματισμός της Περιφέρειας για τη στήριξη των επιχειρήσεων?
Οι διακρίσεις και οι κοινωνικοί αποκλεισμοί δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο κάθε πολίτης, συμπεριλαμβανομένων και των ΡΟΜΑ, σέβεται τους νόμους και είναι συνεπής ως πρός τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος και το δήμο.
Ενημέρωση – διευκρίνηση για ΡΟΜΑ
1. Οι ΡΟΜΑ που ζουν και κατοικούν στο δήμο Βέλου – Βόχας εντοπίζονται σε κάποια γεωγραφικά σημεία ή καλύτερα γειτονιές. Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση τον χαρακτηρισμό περί οικισμού ή οικισμών ΡΟΜΑ, πόσο μάλλον περί χωροθέτησης. Οι οικισμοί στο δήμο μας είναι οι εξής: Ζευγολατιό (έδρα του δήμου), Βραχάτι, Χαλκί, Σουληνάρι, Καλέντζι, Βοχαϊκό, Μπολάτι, Ευαγγελίστρια, Πουλίτσα, Κρήνες, Ταρσινά, Ελληνοχώρι, Στιμάγκα, Βέλο, Σαϊταίικα, Κοκκώνι και Νεράντζα.
2. Οι ΡΟΜΑ αντιμετωπίζονται προνομιακά σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η πλειοψηφία τους δεν πληρώνει νερό , δεν πληρώνει ρεύμα. Ούτε καταβάλει τα οριζόμενα δημοτικά τέλη. Παρόλα αυτά η ΔΕΗ δεν προχωρά σε διακοπή της ηλεκτροδότησης όπως έχει κάνει σε άλλες περιπτώσεις συμπολιτών μας, ενώ η αλόγιστη και δωρεάν χρήση που κάνουν στο νερό δεν έχει προηγούμενο.
3. Ως πρός την εκπροσώπησή τους έχουν ιδρύσει έναν Σύλλογο με τοπικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα τόσο σε αυτοδιοικητικό όσο και σε εθνικό επίπεδο απρόσκοπτα.
Προτάσεις για την κοινωνική ένταξη – ενσωμάτωση των ΡΟΜΑ
Ειδικότερα:
1. Να αποτυπωθεί η πραγματική πληθυσμιακή κατάσταση των ΡΟΜΑ του δήμου Βέλου – Βόχας μέσω του προγραμματισμού και της διενέργειας στατιστικής έρευνας (απογραφής). Αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία Περιφέρειας, Δήμου Βέλου – Βόχας και Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας με χρηματοδότηση από ειδικά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο δήμος μας δεν έχει σαφή και καθαρή εικόνα. Χρειάζεται μεθοδική και συστηματική καταγραφή ανθρώπων και κατοικιών.
2. Μετά την καταγραφή πρέπει να ακολουθήσει ταυτοποίηση μέσω της μονιμότητας, η οποία αποδεικνύεται από τα στοιχεία του δημοτολογίου, της εφορίας, της ΔΕΗ κ.α. Είναι δεκάδες οι περιπτώσεις «αυθαίρετων ή νόμιμων δομήσεων», ειδικά στη περιοχή Κυράς Βρύσης Ζευγολατιού, στις οποίες διαβιούν δύο και τρείς οικογένειες.
3. Μετά την καταγραφή και την ταυτοποίηση, επιβάλεται ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης των ΡΟΜΑ που μένουν νόμιμα στο δήμο μας, δηλαδή όσων έχουν τίτλους γης και ιδιοκτησίας.
4. Όσοι ΡΟΜΑ διαμένουν σε παραπήγματα ή αυτοσχέδια καταλύμματα πρέπει η Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναζητήσει τις δυνατότητες μετεγκατάστασής τους από τις σημερινές τοποθεσίες του δήμου μας σε άλλες περιοχές μέσω ειδικών προγραμμάτων υπέρ των ΡΟΜΑ, η εφαρμογή των οποίων αποσκοπεί στη διασπορά των οικογενειών στον αστικό ιστό και στην απογκετοποίηση αυτής της ιδιαίτερης ομάδας της τοπικής μας κοινωνίας.
5. Να γίνει διαβούλευση με τους ΡΟΜΑ για να διερευνηθούν όλες οι εφικτές εναλλακτικές αντί της έξωσης με τη προσφορά εκ μέρους της Περφέρειας Πελοποννήσου μιας ικανοποιητικής εναλλακτικής διαμονής.
6. Να γίνει σωστή και έγκυρη ενημέρωση στους ΡΟΜΑ σε ποιά προγράμματα μπορούν να ενταχθούν, ενώ παράλληλα να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
7. Να αναπτυχθεί ένα δίκτυο υποστηρικτικών κοινωνικών δράσεων για τους ΡΟΜΑ με την καθιέρωση τακτικών υγειονομικών ελέγχων, τακτικών εμβολιασμών, πολεοδομικού ελέγχου κ.α.
8. Να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η σημαντική εγκληματικότητα των ΡΟΜΑ όπως παραεμπόριο, κλοπές, ναρκωτικά, όπλα, καταπατήσεις και λεηλασίες ιδιωτικών περιουσιών, αυθαίρετη δόμηση.
9. Εφαρμογή στην πράξη τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τους ΡΟΜΑ και σύνδεση αυτής με την καταβολή των επιδομάτων. Να μην δίνονται επιδόματα σε όσους αποχωρούν πρόωρα από τις υποχρεωτικές εκπαιδευτικές βαθμίδες και να επιβραβεύονται όσοι συνεχίζουν. Παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για πρόσβαση αυτών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως συμβαίνει με άλλες ειδικές κατηγορίες π.χ. ομογενείς, Κύπριοι, αλλοδαποί κ.α.
Μόνο με την Εκπαίδευση και την Παιδεία, σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες προτάσεις μας, θα δημιουργηθούν επιτέλους οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την υπέρβαση των εμποδίων του «κοινωνικού αποκλεισμού» των ΡΟΜΑ.
Με διάθεση προσφοράς και συνεργασίας,
Για την Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ο πρόεδρος του Δ.Σ
Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος

shares