Patsarinos

Στις 18/07/2014 κατέρρευσε τμήμα της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στο 28ο χλμ στο ύψος του ΔΔ Μελισσίου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης λόγω της προχωρημένης διάβρωσης της ακτής. Στο εν λόγω σημείο, όπου το πρόβλημα υπάρχει από το καλοκαίρι του 2013, όπως και σε άλλα σημεία της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών εντός των ορίων του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λυκοποριά, Δερβένι κλπ.) ο κίνδυνος κατάρρευσης της οδού και κατοικιών λόγω της διάβρωσης είναι οξύτατος εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια. Για το λόγο αυτό έχει τοποθετηθεί από την Τροχαία και τις Υπηρεσίες του Δήμου σχετική σήμανση για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Στα πλαίσια των παραπάνω, σε επίσκεψη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (παράρτημα Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας – Ιόνιων νήσων) στο Δερβένι το 2012, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και άλλοι αιρετοί, διατυπώθηκε για ακόμα μια φορά η ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος της διάβρωσης των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου, ενώ έγινε αναφορά και σε δύο μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το θέμα, η μία εκ των οποίων από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σε προηγούμενη παρέμβασή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο μας είχατε ενημερώσει ότι γνωρίζετε το πρόβλημα, έχουν γίνει πολλές μελέτες και θα επιληφθείτε του θέματος.

Παρόλα τα παραπάνω, το κρισιμότατο αυτό ζήτημα δεν φαίνεται να σας έχει απασχολήσει σοβαρά σαν Περιφέρεια αλλά ούτε και τους βουλευτές της περιοχής και τα αρμόδια Υπουργεία.

Πιο συγκεριμένα, η Περιφερειακή Διοίκηση δεν προέβη έγκαιρα και παρά τις συνεχείς οχλήσεις του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (όπως προκύπτει από τα υπ’αρ.9686/4.6.13, 20837/14.11.13, 21912/2.12.13, 21999/4.12.13, 22150/5.12.13, 22797/16.12.13,23137/20.12.13 έγγραφά του) στις απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπίσει το θέμα, παρά ενεργοποιήθηκε την στιγμή που το πρόβλημα έγινε τόσο έντονο -θέτοντας σε κίνδυνο και ανθρώπινες ζωές- με την απευθείας ανάθεση του έργου στην ΤΕΡΝΑ.

Σύμφωνα με τον νόμο, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έχει δικαίωμα μια αρχή να δώσει ένα έργο στην περίπτωση έκτακτου φαινόμενου που δεν μπορούσε να προβλεφθεί εκ των προτέρων και να σχεδιαστεί η αντιμετώπισή του. Συνήθως τέτοιες περιπτώσεις είναι καταστροφές από καιρικές συνθήκες. Εδώ έχουμε το φαινόμενο ενός δρόμου μισογκρεμισμένου εδώ και ένα χρόνο σχεδόν, γεγονός το οποίο δεν αποτελεί έκτακτο φαινόμενο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να δικαιολογήσει απευθείας ανάθεση έργου.

Εξάλλου, σε αντίστοιχη περίπτωση στο Δερβένι το 2013, από διάβρωση στον εθνικό δρόμο, η αντιμετώπιση του προβλήματος έγινε με απευθείας ανάθεση του έργου στην γνωστή ΚΑΣΤΑΤ, εταιρεία του αδερφού του Περιφερειάρχη.

Κατά μήκος του Κορινθιακού ένα έτος μετά την εκτέλεση κάποιων προστατευτικών εργασιών, σε ένα σπίτι, που βρίσκεται ανατολικότερα του χώρου παρέμβασης, έχουν ήδη υποσκαφεί τα θεμέλια, ενώ στα υπόλοιπα σπίτια έχει «πέσει» η παραλία κατά ύψος ενός (1) μέτρου, με συνέπεια οι ιδιοκτήτες να απειλούνται με άμεση ξεθεμελίωση και των δικών τους σπιτιών. Όπως είναι προφανές, η διάβρωση έχει μετατοπιστεί τάχιστα ανατολικότερα (μέσα σε ένα χρόνο!!) μεταφέροντας επί της ουσίας το πρόβλημα στις γειτονικές κατοικίες.

Η παραπάνω τακτική σας να προβαίνετε σε αποσπασματικές ενέργειες, συχνά με απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες εργολαβικές εταιρείες, επί της ουσίας μεταθέτει και δεν λύνει το πρόβλημα της διάβρωσης.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί και το γεγονός ότι στην επιτάχυνση της κατάρρευσης του οδοστρώματος συνέβαλε και η μεγάλη επιβάρυνσή του από τα οχήματα της εργολήπτριας εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευή του συγκεκριμένου τμήματος της νέας Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών, τα οποία διέρχονταν πολλές φορές την ημέρα από το σημείο μεταφέροντας μεγάλα φορτία με υλικά από και προς την περιοχή των έργων. Η παραπάνω πρακτική της εταιρείας, η οποία αντιβαίνει σε μια σειρά από τις συμβατικές υποχρεώσεις, πέραν της επικινδυνότητας που επέχει η διέλευση των βαρέως φορτωμένων οχημάτων της από μια τουριστική περιοχή, επιβάρυνε σημαντικά την κατάσταση του οδοστρώματος, ενώ έχει προκαλέσει σημαντική φθορά και σε άλλες οδικές αρτηρίες σε όλο το μήκος της εκτέλεσης του έργου στα πλαίσια του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίηνης (π.χ. Ξυλόκαστρο προς Εθνική Οδό, Λυκοποριά προς Καλλιθέα-Ελληνικό, δρόμος προς Ροζενά κλπ.).

Εδώ και χρόνια διεκδικούμε συνολική αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της διάβρωσης του Κορινθιακού Κόλπου βάσει των ήδη υπαρχόντων μελετών ή κάποιας νεώτερης που θα έχει εκπονηθεί από αξιόπιστους και εξειδικευμένους φορείς, όπως τα Πανεπιστήμια, το Τεχνικό και Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το Υπουργείο, την Περιφέρεια κ.λπ.

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται εκτός των άλλων η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και κινητοποίηση τόσο σε θεσμικό όσο και σε κινηματικό επίπεδο. Πιο συγκεκεριμένα, το θέμα φαίνεται ότι πρέπει να αναδειχτεί σε απόλυτη προτεραιότητα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο αρμόδιο Υπουργείο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στους Δήμους της Κορινθίας, ούτως ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη μελέτη το συντομότερο δυνατό.

Σε κινηματικό επίπεδο οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να συνοδεύονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση των πολιτών (βλ. κίνημα το 2010 για τη μόλυνση του Κορινθιακού από τα εργοστάσια λιθάνθρακα στα Άσπρα Σπίτια).

Σύμφωνα με τα παραπάνω και σε συνέχεια παλαιών δεσμεύσεών σας ρωτάμε:

– Τι συγκεκριμένα σκοπεύετε να κάνετε για την αντιμετώπιση αυτού του οξυμμένου προβλήματος;

1/8/2014

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος
ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ

shares