152324-13671635

Τρία νομοσχέδια που αφορούν τη Δημόσια Περιουσία έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται σύμφωνα με το tvxs.gr,για το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον αιγιαλό, το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση της δυνατότητας εξαγοράς από ιδιώτες κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου, και το σχέδιο νόμου για την εξωδικαστική επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών.

Στο νομοσχέδιο που αφορά στον Αιγιαλό ορίζεται ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα οριοθετηθεί το 100% του αιγιαλού, σε όλη την επικράτεια, έναντι του μέχρι σήμερα χαραχθέντος 8%. Επιπλέον επιταχύνονται οι διοικητικές διαδικασίες αδειοδότησης για επιχειρηματικές χρήσεις και έργα εντός του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου.

Το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει πως επαναπροσδιορίζει «προς το δικαιότερο» τον τρόπο υπολογισμού του οφειλόμενου στο Δημόσιο ανταλλάγματος για χρήση αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου, «με θεσμοθέτηση αντικειμενικών και σαφών κριτηρίων και διαφανούς διαδικασίας».

Στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της δυνατότητας εξαγοράς από ιδιώτες κατεχόμενων ακινήτων του δημοσίου δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες που κατέχουν ακίνητα δημόσιου ή δημόσιες εκτάσεις της εξαγοράς στο 50% της εμπορικής τους αξίας.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ «με το νομοσχέδιο επιδιώκεται ο τερματισμός πληθώρας ιδιοκτησιακών αντιδικιών µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και ιδιωτών, οι οποίες ταλανίζουν επί δεκαετίες τα Δικαστήρια και το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους».

Τα βασικά στοιχεία της ρύθμισης:

Προτείνεται η συμβιβαστική επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ ιδιωτών και Ελληνικού Δημοσίου. Απαραίτητη προϋπόθεση να υφίσταται εκκρεμοδικία, χωρίς να έχει εκδοθεί πρωτόδικη απόφαση.
Η δικαστική διαφορά τερματίζεται είτε με την αυτούσια διανομή του επίδικου ακινήτου μεταξύ των διαδίκων, είτε με την καταβολή σε χρήμα της εμπορικής αξίας του 50% του ακινήτου από τον ιδιώτη στο Δημόσιο
Καταλαμβάνονται διεκδικούμενες εκτάσεις για τις οποίες ο ιδιώτης έχει συνεχόμενους τίτλους που ανάγονται πριν το 1926 και έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 50 στρέμματα, για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης και 20 στρέμματα, για ακίνητα εντός σχεδίου πόλης.