Panepistimio-peloponnisoy

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργάνωσαν την Τρίτη 18 Ιουνίου 2014 στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης ειδική ημερίδα-συζήτηση με θέμα τη συνέργεια και τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας της Περιφέρειας για το σχεδιασμό στρατηγικών για την Ανάπτυξη.
Η συνδιοργάνωση με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η ομιλία του Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητή Κ. Γουλιάμου σηματοδοτούσε την προώθηση και εντατικοποίηση της συνεργασίας των δύο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που έχει ξεκινήσει από το 2011 και ενδυναμώνεται περαιτέρω με νέες κοινές δράσεις και μεταπτυχιακά προγράμματα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκροτήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2007, με απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Κύπρου και αποτελείται από πέντε Σχολές με προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών αναγνωρισμένα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.Τα δύο Πανεπιστήμια έχουν στόχο μέσω των κοινών δράσεων να αναδείξουν και να ενισχύσουν τον καθοριστικό ρόλο των ΑΕΙ στην τοπική ανάπτυξη παράλληλα με την εκπλήρωση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού τους έργου, συμμετέχοντας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής, με αξιοποίηση της γνώσης και της εφαρμοσμένης έρευνας που παράγεται σε αυτά.
Όπως ανέλυσε στην ομιλία του ο πρύτανης του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος σε κάθε Περιφέρεια τα ΑΕΙ έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν καθοριστικά στην τοπική ανάπτυξη, όχι μόνο μέσω της υλοποίησης ερευνητικών έργων ή μέσω της αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών τους αλλά και με στοχευμένες παρεμβάσεις για την στήριξη των τοπικών αρχών και των τοπικών παραγωγικών φορέων στο πεδίο της διοίκησης και της παραγωγικής δραστηριότητας. Τόνισε δε ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου καθώς χάρη στο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό του, το Πανεπιστήμιο μπορεί να υλοποιήσει προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας για να δοθούν λύσεις σε κομβικά ζητήματα κοινωνικής πολιτικής σε τομείς όπως η υγεία, η πρόνοια, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, η προστασία και ανάδειξη του τοπικού πολιτιστικού πλούτου. Επίσης, όπως ανέφερε στο πλαίσιο του σύγχρονου αναβαθμισμένου ρόλου των ΑΕΙ στη χώρα (αλλά και σε όλη την Ευρώπη) μπορούν να οργανωθούν δράσεις για την στήριξη της απασχόλησης νέων, όχι μόνο των φοιτητών και αποφοίτων του αλλά και νέων της Περιφέρειας. Η συμβολή του Πανεπιστημίου μπορεί να είναι καθοριστική στη στήριξη της νεανικής απασχόλησης με δράσεις όπως προγράμματα πρακτικής άσκησης, επιμόρφωσης (δια βίου μάθησης), συνδυασμένης επιμόρφωσης και πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και στήριξης και προώθησης νεανικής επιχειρηματικότητας που θα υλοποιούνται από τις δομές του Πανεπιστήμιου και από το ακαδημαϊκό και επιστημονικό δυναμικό του.
Την εκδήλωση παρακολούθησε και χαιρέτησε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο οποίος μίλησε για τις δυνατότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020 όπου δίνεται στις Περιφέρειες η βασική αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακής στρατηγικής και κοινωνικής πολιτικής με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων έτσι ώστε οι Περιφέρειες να χρηματοδοτήσουν όχι μόνο έργα υποδομών αλλά και ευρύτερα αναπτυξιακά έργα και έργα κοινωνικής υποστήριξης, όπως έργα έρευνας, έργα για το ανθρώπινο δυναμικό της περιφέρειας, έργα κοινωνικής πρόνοιας, έργα για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του δήμου Τρίπολης Δημήτρης Κοσκινάς μίλησε για τα αγαθά του πολιτισμού και της παιδείας, τα οποία αποτελούν δημόσια αγαθά και πρέπει να υποστηριχθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους Δήμους. Την ημερίδα χαιρέτησε εκ μέρους του Προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων ο πρύτανης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα περιφερειακά Πανεπιστήμια μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας και της κοινωνίας προβάλλοντας ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου καθηγητής Δ. Βελισσαρίου που με τη σειρά του μιλώντας για τα έργα που θα προκηρυχθούν από την Περιφέρεια, επεσήμανε ότι είναι δυνατόν να προκηρυχθούν έργα που θα απαιτήσουν τη συνεργασία περισσοτέρων καθηγητών και ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ καθώς θα αφορούν περισσότερους επιστημονικούς κλάδους κι ενίοτε και συνδυασμό αυτών πχ χρήση καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής για την ανάδειξη του πολιτισμού ή για την στήριξη των αγροδιατροφικών φορέων ενώ θα περιλαμβάνουν περισσότερες δράσεις πχ τόσο επιστημονική μελέτη όσο και παροχή συμβουλευτικής ή και σεμινάρια κατάρτισης. Να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το ΤΕΙ Πελοποννήσου έχουν ήδη ξεκινήσει μία δυναμική επιστημονική συνεργασία.
Στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» των Περιφερειών μέσω των στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS3), αναδείχθηκε η αναγκαιότητα για την ενίσχυση και προώθηση της καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι εμπειρογνώμονες επεσήμαναν ότι είναι αναγκαία:
1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων εστιασμένων στα συγκεκριμένα πεδία αναπτυξιακής ή/και κοινωνικής προτεραιότητας, που είναι, εκτός των άλλων οι τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, η Υγεία, ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός
2. Η διαχείριση των έργων και προγραμμάτων που υλοποιούνται για την ανάπτυξη του συστήματος καινοτομίας να γίνεται τοπικά στην περιφέρεια
3. Η ενίσχυση και περαιτέρω προώθηση των υποδομών και της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και την ενίσχυση της έρευνας στο πεδίο αυτό
4. Η ενίσχυση και η αξιοποίηση των ΑΕΙ της Περιφέρειας, υλοποιώντας τον αναπτυξιακό τους ρόλο τον οποίο έχει αναγνωρίσει η ΕΕ στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών για τις στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3).
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το ΤΕΙ Πελοποννήσου μπορούν να αναλάβουν ένα συμβουλευτικό ρόλο για την Περιφέρεια στο σχεδιασμό πολιτικών. Μπορούν να υποστηρίξουν συμβουλευτικά την Περιφέρεια και τις αυτοδιοικητικές αρχές παρέχοντας τεχνογνωσία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διοίκησης, οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης. Ταυτόχρονα μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ψηφιακές υποδομές και συστήματα για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της διοίκησης, της οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των λοιπών αυτοδιοικητικών δομών της Περιφέρειας αλλά και των δήμων της Περιφέρειας.
Τα ΑΕΙ μπορούν να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής σε όλα τα πεδία (υγεία, κοινωνική πρόνοια) αλλά και στο καίριο πεδίο της νεανικής απασχόλησης και της καταπολέμησης της νεανικής ανεργίας καθώς μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης/δια βίου μάθησης, πρακτικής άσκησης και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας μπορούν να στηρίξουν και να παρέχουν σημαντικά εφόδια στους φοιτητές και τους αποφοίτους τους αλλά και σε νέους της Περιφέρειας.

shares