BASΚυρίες και κύριοι ,

Σας καλωσορίζω στην 6η πανελλήνια έκθεση Κορινθία 2014.

Την έκθεση που αγκαλιάστηκε από όλη την Ελλάδα, την έκθεση των 145 εκθετών , που ήρθαν από κάθε γωνιά της χώρας, από τα Χανιά της Κρήτης μέχρι το ακριτικό Σουφλί , πιστοποιώντας τον πετυχημένο θεσμό, ο οποίος διοργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά.

Οι εκθέτες μας τους οποίους ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους, είναι δυναμικές επιχειρήσεις στον κλάδο τους που στοχεύουν την ανάπτυξη και την αναβάθμιση τους .

Η Ελλάδα διανύει την πέμπτη χρονιά βαθιάς ύφεσης.

Είναι μια χώρα όπου το 85 % της ιδιωτικής απασχόλησης βρίσκεται συγκεντρωμένο στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), και περισσότερο από το 50% στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 εργαζόμενοι) .

Η παρατεταμένη ύφεση, την οποία επιδεινώνουν τα μέτρα λιτότητας και η καθυστέρηση των απολύτως απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έχει πλήξει τις ΜμΕ
σοβαρά και σε μεγαλύτερο βαθμό από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Η βαθιά οικονομική κρίση απαιτεί την άμεση ενεργοποίηση όλων μας, προκειμένου να την ξεπεράσουμε με τις λιγότερες απώλειες. Σημαντικό εργαλείο η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε συνδυασμό με στοχευμένες και εξωστρεφείς δράσεις.
Οι επιχειρήσεις στην έκθεση μας δίνουν ελπίδα για το μέλλον και παράδειγμα για μίμηση. Αγωνίζονται και καταγράφουν επιτυχίες μέσα στην θύελλα της οικονομικής κρίσης .
Προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, αλλάζουν γρήγορα ,καινοτομούν και βελτιώνονται .
Χρειάζονται όμως και στήριξη από την πολιτεία.

Όλοι γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις απέναντι στους δανειστές της χώρας, αλλά χωρίς ισχυρή ιδιωτική οικονομία και επιχειρήσεις ούτε το δημόσιο θα έχει έσοδα ούτε οι δανειστές θα πάρουν πίσω τα χρήματα τους .

Οι επιχειρηματίες δεν ζητούν χάρες από το κράτος .

Την εφαρμογή μιας μακροχρόνιας πολιτικής στήριξης της μικρής επιχειρηματικότητας, προκειμένου οι μικρές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού θέλουν οι επιχειρήσεις .

Θέλουν ίδια μεταχείριση από το κράτος με εκείνη των άλλων κρατών της ΕΕ που μας ανταγωνίζονται . Ενδεικτικά αναφέρω ότι είναι πολύ πιο δαπανηρή η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (11,8% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων σε σύγκριση με 4,6% στην ΕΕ), ενώ η έναρξη μιας επιχείρησης στοιχίζει €910 σε σύγκριση με €343 στην ΕΕ.

Θέλουν σύγχρονες διατάξεις σχετικά με το εταιρικό δίκαιο, την εκκίνηση, τη σύσταση και το κλείσιμο μιας επιχείρησης, απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης , μείωση στη φορολογία και γρήγορη απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ.

Οι τράπεζες είναι εξαιρετικά απρόθυμες να χορηγήσουν δάνεια στις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως εξαιτίας της σοβαρής χρηματοδοτικής στενότητας που οφείλεται στην κρίση του δημόσιου χρέους. Αυτό υπονομεύει σοβαρά τις προσπάθειες των ελληνικών ΜμΕ να εξακολουθήσουν να δραστηριοποιούνται.
Οι ελληνικές ΜμΕ δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν την ενιαία αγορά της ΕΕ
Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στην περιφερειακή γεωγραφική θέση της χώρας, η οποία περιορίζει το πεδίο δραστηριότητας των ΜμΕ κυρίως στις γειτονικές οικονομίες οι οποίες έχουν επίσης πληγεί από την κρίση: Ιταλία (8% των συνολικών εξαγωγών), Βουλγαρία (6%), Κύπρος (5%) και Ρουμανία (4%).

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι κύριοι εξαγωγικοί εταίροι είναι οι γειτονικές χώρες: Τουρκία (11% των συνολικών εξαγωγών), Ιταλία (8%), Γερμανία (6%), Βουλγαρία (6%), και Κύπρος (5%), γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν πιθανές αναξιοποίητες ευκαιρίες σε πιο μακρινές χώρες, π.χ. ΗΠΑ (4%).

Ωστόσο, οι τομείς που κυριαρχούνται από τις ΜμΕ και ηγούνται της εξαγωγικής δραστηριότητας , όπως ο τομέας παραγωγής τροφίμων (19% του συνόλου των εξαγωγών το 2013), θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να καθιερώσουν ομοιόμορφα ποιοτικά πρότυπα και εμπορικούς κανόνες για τις εξαγωγικές αγορές, να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η Εφαρμογή της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBA) είναι το βασικό όχημα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να αξιοποιηθεί το συντομότερο .

Η πράξη αυτή περιλαμβάνει Άξονες και ενότητες που αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τη Φορολογία ,τον Ανταγωνισμό ,τη Γραφειοκρατία, Δομές συμβουλευτικής, καινοτομίας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, εξωστρέφειας, το Ασφαλιστικό, τις υποδομές την Πρόσβαση στη χρηματοδότηση , το παραεμπόριο. τη διαδοχή επιχείρησης , την προώθηση της δικτυωσης των επιχειρήσεων –clusters κλπ .

Επιτρέψτε μου πολύ συνοπτικά να επαναλάβω μερικά από τα πάγια αιτήματα των επιχειρήσεων .
Σταθεροποίηση του φορολογικού πλαισίου ώστε να υπάρξει ασφάλεια για τις επενδύσεις
Μείωση του φορολογικού βάρους των ΜμΕ, συμπεριλαμβανόμενου και των συντελεστών ΦΠΑ, των ειδικών φόρων κατανάλωσης, των φόρων πολυτελείας, και των δημοτικών τελών.

Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για τις παραγωγικές ΜμΕ, το οποίο προσφέρει μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων (ίδια κεφάλαια αντί για δάνειο), η οποία θεωρείται καλύτερη για τις ΜμΕ σε περιόδους κρίσης, και ειδικά υπό την έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης.
Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διαδικασιών

Ολοκλήρωση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε να αρθούν τα
εμπόδια από την ασάφεια του καθεστώτος χρήσεων γης σε πολλές περιοχές της χώρας.
34
Στήριξη δομών σύνδεσης των μικρών επιχειρήσεων με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
Υποστήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων μέσω της ενίσχυσης των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης
Περαιτέρω απλούστευση των εξαγωγικών διαδικασιών

Για το νομό Κορινθίας η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών όταν γίνει, θα δώσει τεράστια ώθηση σε τομείς όπως ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή . Αναφέρομαι στην ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, φράγμα Ασωπού, αξιοποίηση αγωγού φυσικού αερίου και της περιφερειακής αγοράς Λεχαίου, δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων κλπ .

Τέλος περιμένουμε η διαχείριση του ΣΕΣ του νέου ΕΣΠΑ, να ανατεθεί στον ΕΦΕΠΑΕ, εταίροι του οποίου είναι τα επιμελητήρια μέσω των ενδιάμεσων φορέων που έχουμε δημιουργήσει , προκειμένου να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε με μεγάλη επιτυχία τόσα χρόνια .
Να στηρίζουμε επενδύσεις και επιχειρήσεις ώστε να γίνονται ανταγωνιστικές και να δυναμώνουν και να μεγαλουργούν. Η πρόσφατη εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία μας με τις περιφέρειες στα ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα, αποτελούν πρότυπο διαχείρισης για το μέλλον.

Εξάλλου, η ταχύτητα στην απορρόφηση και η ορθή διαχείριση αποδεικνύουν την άριστη οργάνωση και το υψηλό επίπεδο του ΕΦΕΠΑΕ έχουν θέσει ήδη τις βάσεις για την εμπιστοσύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης στην διαχείριση των προγραμμάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Το επιμελητήριο Κορινθίας διαχειρίστηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 367 έργα προϋπολογισμού 37 εκατομμυρίων ευρώ .
Ευχαριστώ την επιχείρηση Μανδρακος για τη φιλοξενία της έκθεσης μας και τη δωρεάν παραχώρηση των εγκαταστάσεων της .
Ευχαριστώ θερμά τον δήμο Βέλου -Βόχας και την ΔΕΘ-HELLEXPO για την αμέριστη υποστήριξη που μας έδωσαν στην διοργάνωση της έκθεσης αυτής , τους χορηγούς μας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας πρόβαλλαν κατάλληλα .

Ευχαριστώ επίσης τους συνεργάτες μου στο επιμελητήριο Κορινθίας που εργάστηκαν όπως έπρεπε για να έχουμε το επιτυχημένο αποτέλεσμα που θα δείτε στην έκθεση μας .

Τέλος ευχαριστώ και όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας την έκθεση μας και στηρίζετε έμπρακτα την Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία.