56623

Η Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ντίνα Νικολάκου, ερωτώμενη από δημοσιογράφους για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 76 ΧΑΔΑ», προϋπολογισμού 23.217.317,76€, δήλωσε:

«Σήμερα ήταν η ημερομηνία που είχε ορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή για την επανάληψη της δημοπρασίας ενός από τα σημαντικότερα έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως γνωρίζετε ο διαγωνισμός είχε κηρυχθεί άγονος με την υπ’ αριθμ. 598/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επαναλήφθηκε η διαδικασία με τους ίδιους όρους. Στη δημοπράτηση που έγινε σήμερα πήραν μέρος 19 τεχνικές εταιρίες με μέγιστη Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση 46,11%».

Είναι πολύ σημαντικό για την Περιφερειακή Αρχή, επεσήμανε η κα Νικολάκου, η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, η οποία, σε συνδυασμό με το έργο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Απορριμμάτων, αλλάζει σελίδα προοπτικών ανάπτυξης στην Πελοπόννησο. Αναμένουμε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, προκειμένου να προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο συλλογικό όργανο στην κατακύρωση του αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοπρατηθούν και οι εναπομείναντες τέσσερις ΧΑΔΑ, για τους οποίους έχουν ήδη εξασφαλισθεί οι πόροι, έτσι ώστε να μετατραπούν από εστίες διαχρονικών περιβαλλοντικών εγκλημάτων και μόλυνσης σε χώρους πρασίνου, δίνοντας νέα προοπτικές ανάπτυξης στις συγκεκριμένες περιοχές.

Για όλες τις Κασσάνδρες, που μέχρι σήμερα με δηλώσεις τους προσπαθούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην εξέλιξη του διαγωνισμού και στην ολοκλήρωση του κρίσιμου αυτού έργου, μιλώντας δήθεν για «δεύτερο άγονο διαγωνισμό» και για «μηδενικά ποσοστά έκπτωσης», αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι στο βωμό του άκρατου και ανεύθυνου λαϊκισμού και με σκοπό την εξυπηρέτηση ιδιοτελών μικροπολιτικών συμφερόντων τους είναι διατεθειμένοι να αγνοήσουν με προκλητικό τρόπο το δημόσιο συμφέρον και αυτό είναι πλέον πρόδηλο στους πολίτες.

Για μία ακόμη φορά η μεθοδευμένη προσπάθεια συκοφαντίας εναντίον της Περιφέρειας Πελοποννήσου έπεσε στο κενό.
γραφειο τυπου

shares