1 21

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση μελετών τουριστικής ανάπτυξης του λιμένα της Κορίνθου, σε εκτέλεση του προγράμματος δράσης του.

Στο πλαίσιο αυτό, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το αντικείμενο των άνω μελετών με θέμα: «Το Λιμάνι της Κορίνθου ως τουριστικό αγαθό: Υφιστάμενη κατάσταση – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα – προτάσεις για την τουριστική του ανάπτυξη».

Ο δημόσιος διάλογος θα ξεκινήσει την 2 Απριλίου 2015, θα διαρκέσει μέχρι την 31 Μαίου 2015 και θα περιλαμβάνει: i) Ενημέρωση των εκπροσώπων φορέων για το πλαίσιο και τις ανάγκες της Δημόσιας Διαβούλευσης σε ειδική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 2 Απριλίου 2015 και ώρα 19:00 μμ, ii) Την κατάθεση εγγράφων προτάσεων από τους φορείς της πόλης και κάθε ενδιαφερόμενο για το ανωτέρω αντικείμενο της Διαβούλευσης μέσα στην ανωτέρω προθεσμία Διαβούλευσης, iii) Την έκδοση πορίσματος αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης και iv) Την ενσωμάτωση του πορίσματος στην κατάρτιση των σχετικών μελετών.

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις αλλά και διευκρινιστικές ερωτήσεις, έγγραφα και επώνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις limtkor@otenet.gr και info@korinthos-port.gr, με τηλεμοιότυπο στους αριθμούς 2741022639 και 2741075177 και με ταχυδρομείο στη διεύθυνση ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, Κροκιδά και Δαμασκηνού, Κόρινθος, 20100.

Οι μελέτες που θα εκπονηθούν θα είναι το εγχειρίδιο τουριστικής ανάπτυξης του λιμανιού για τα επόμενα χρόνια.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Ι. Παππάς

shares