kollias

Δεκτές έγιναν τέσσερις τροπολογίες που κατέθεσε ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας και υπερψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Βουλής, σχετικά με θέματα του αγροτικού χώρου. Αναφορικά με το θέμα ο κ. Κόλλιας δήλωσε:
«Ανέλαβα την πρωτοβουλία να καταθέσω τέσσερις σημαντικές τροπολογίες για θέματα που αφορούν τους αγρότες και, ιδιαίτερα, τον αγροτοσυνεταιριστικό χώρο. Ίσως η σημαντικότερη από αυτές αφορά την ΚΕΟΣΟΕ, την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό θεσμό, ο οποίος υπηρετεί τόσο τους αμπελουργούς, όσο και τον κρίσιμο κλάδο της οινοποιίας.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, η ΚΕΟΣΟΕ ήταν υποχρεωμένη από Ένωση να μετατραπεί σε συνεταιρισμό. Πλην όμως η μορφή αυτή οργάνωσης δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να ανταποκριθεί στην ανάγκη εξυπηρέτησης, και μάλιστα πανελλαδικά, του συνόλου του αμπελοοινικού τομέα. Για το σκοπό αυτό, κατέθεσα τροπολογία η οποία εξαιρεί την ΚΕΟΣΟΕ από την υποχρέωση μετατροπής σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό.
Μία δεύτερη τροπολογία που κατέθεσα διασφαλίζει ότι τα όργανα διοίκησης των αγροτικών οργανώσεων είναι όχι μόνο ενεργά μέλη του συνεταιρισμού, αλλά και ενεργοί αγρότες. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε μέλος ενός συνεταιρισμού είναι υποχρεωμένο να παραδίδει το 80% της παραγωγής του στον συνεταιρισμό, εκτός εάν υπάρχει ανώτερη βία.
Αυτή ακριβώς η πρόβλεψη εισάγεται με την τροπολογία που κατέθεσα και για τα μέλη της διοίκησης. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο, προκειμένου να μπορεί να εκλεγεί στη διοίκηση, να έχει παραδώσει το 80% της παραγωγής του στον συνεταιρισμό. Έτσι διασφαλίζεται ότι η διοίκηση προέρχεται από την αγροτική βάση και ότι συμμετέχει ενεργά στον συνεταιρισμό. Είναι αυτονόητο ότι όταν το ατομικό συμφέρον είναι άμεσα και άρρηκτα συνυφασμένο με τα συμφέροντα του συνεταιρισμού, η διοίκηση θα είναι υπηρετεί σωστά τα συμφέροντα των μελών.
Η τρίτη τροπολογία φέρνει μία απαραίτητη συμπλήρωση στις διατάξεις για την αναστολή των διώξεων κατά των διοικήσεων των συνεταιρισμών. Θεώρησα πολύ σημαντικό να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το ότι τυχόν υπαίτιοι για χρέη των αγροτικών οργανώσεων θα τεθούν προ των ευθυνών τους. Έτσι, συμπληρώθηκε ρητά η φράση ότι η προθεσμία αναστολής ισχύει μέχρι το πέρας της διαδικασίας της εκκαθάρισης. Όπως φαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση, εφόσον από το προϊόν της εκκαθάρισης δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, όλα τα μέσα δίωξης κατά των υπευθύνων αναβιώνουν. Επιπλέον, επειδή υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για τις εκκαθαρίσεις, δεν υπάρχει και κίνδυνος αυτή η διαδικασία να τραβήξει εις μάκρος.
Τέλος, ψηφίστηκε τροπολογία αναφορικά με την ευθύνη των διοικήσεων για χρέη που δημιουργούνται στους συνεταιρισμούς. Η διάταξη καλύπτει δύο περιπτώσεις: από τη μία, διασφαλίζει ότι κάθε μέλος της διοίκησης είναι υπόλογο μόνο για τυχόν οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του και εφόσον είχε την αρμοδιότητα της οικονομικής διαχείρισης.
Αυτό είναι το αυτονόητο, ότι δηλαδή καθένας πρέπει να είναι υπόλογος μόνο για τις δικές του πράξεις ή παραλείψεις. Το δεύτερο σκέλος όμως της διάταξης διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που ήταν υπεύθυνα για τυχόν κακοδιαχείριση, θα είναι υπόλογα ενώπιον του νόμου ακόμα και αν έχουν αποχωρήσει από τον συνεταιρισμό. Αναφέρεται δηλαδή ρητά ότι, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσης των οφειλών, τα άτομα αυτά ευθύνονται προσωπικά για οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρόνο που διετέλεσαν στις αρμόδιες θέσεις. Όπως έχω δηλώσει επανειλημμένα, δεν πρέπει να μείνει καμία σκιά στον αγροτοσυνεταιριστικό χώρο. Οι νέοι συνεταιρισμοί πρέπει να είναι υγιείς και σε καθαρά χέρια, ώστε να μπορέσουν πραγματικά να επιτελέσουν την αποστολή τους, που δεν είναι άλλη από την συνδρομή και τη στήριξη του Έλληνα αγρότη.»

shares