0524065001369849906

Ερώτηση προς τέσσερις Υπουργούς κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Κοδέλας και Βαγγέλης Αποστόλου με θέμα: «Οι αγρότες της Αργολίδας θα πληρώσουν φόρο ακόμα και για το κόστος συγκομιδής της παραγωγής τους;».

Οι βουλευτές αφού επισημαίνουν τον κίνδυνο για δεύτερη χρονιά οι αγρότες να πληρώσουν φόρο 13% και για τα έξοδα κοπής, ποσό που υπερβαίνει το ποσό του 1 εκ ευρώ, ζητούν από τα αρμόδια Υπουργεία να σταματήσουν να αδιαφορούν και να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για να επιλυθούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή του εργόσημου και του νέου φορολογικού.

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

805D8BD252C7523680A812F83FB3AA80ΕΡΩΤΗΣΗ
Πρός τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομικών
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Εσωτερικών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Οι αγρότες της Αργολίδας θα πληρώσουν φόρο ακόμα και για το κόστος συγκομιδής της παραγωγής τους;»

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στους αγρότες της Αργολίδας καθώς κινδυνεύουν για δεύτερη χρονιά να φορολογηθούν και για το κόστος συγκομιδής των προϊόντων τους, το οποίο εμφανίζεται ως εισόδημα!

Πιο ειδικά, η συγκομιδή των εσπεριδοειδών γίνεται από «συνεργεία συγκομιδής» που δεν είναι υπο την ευθύνη των παραγωγών. Δηλαδή οι αγρότες δεν αποτελούν τους άμεσους εργοδότες των εργατών γης που συγκομίζουν τα προϊόντα τους καθώς δεν είναι αυτοί που τους επιλέγουν ούτε αυτοί που άμεσα τους πληρώνουν.
Όμως, τα άλυτα προβλήματα στο καθεστώς εργασίας των εργατών γης και στη λειτουργία των συνεργείων συγκομιδής οδηγούν ώστε οι δαπάνες κοπής να μην εμφανίζονται ως έσοδα των υπευθύνων των συνεργείων.
Με βάση αυτό και επειδή οι αγρότες παραλαμβάνουν παραστατικά πώλησης όπου αναγράφεται η «μικτή» τιμή, συμπεριλαμβάνεται δηλαδή και το κόστος συγκομιδής, το τελευταίο εμφανίζεται ως δικό τους πρόσθετο έσοδο.

Τα παραπάνω οδηγούν, με βάση το νέο φορολογικό, σε πληρωμή από τους αγρότες φόρου 13 % όχι μόνο για το εισόδημα που αποκτούν αλλά και για τα έξοδα του κόστους συγκομιδής. Δηλαδή, οι αγρότες εκτός από την υπερφορολόγηση, τα υψηλά κόστη παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους θα απωλέσουν εισόδημα λόγω φορολόγησης μιας δαπανης που εμφανίζεται ως έσοδο!

Με πρόχειρους υπολογισμούς,το κόστος συγκομιδής
πορτοκαλιών ανέρχεται στο 30% της καθαρής τιμής που απολαμβάνει ο παραγωγός και η φορολόγησή του θα επιβαρύνει τους πορτοκαλοπαραγωγούς της Αργολίδας με ένα ποσό που υπερβαίνει το 1 εκ. ευρώ κατ’ έτος!
Το παραπάνω πρόβλημα συνδέεται άμεσα και με τα εξής:
Παρά τις παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και την κατάθεση σχετικής τροπολογίας η οποία απορρίφθηκε, δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα των απαραίτητων για την παραγωγική διαδικασία αλλοδαπών εργατών γης οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να μπορούν να εργαστούν νόμιμα και με την χρήση εργόσημου (απαιτείται ΑΜΚΑ και ΑΦΜ). Αυτό σημαίνει ότι δεν διασφαλίζονται θεμελιώδη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργατών γης, ενώ παράλληλα το κόστος εργασίας δεν μπορεί να δηλωθεί ως δαπάνη. Οι μετακλήσεις εργατών γης από Τρίτες Χώρες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και καλύπτουν ελάχιστες περιπτώσεις χωρίς να αποτελούν τελικά λύση στο πρόβλημα.
Υπάρχει αυθαιρεσία στο ζήτημα των συνεργείων συγκομιδής αφού στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η εργασία είναι ανασφάλιστη και δεν υπάρχουν παραστατικά παροχής υπηρεσιών.

Επειδή σε τοποθετήσεις μας στη Βουλή έχουμε επισημάνει τα παραπάνω χωρίς να έχει διαφανεί το παραμικρό ενδιαφέρον να επιλυθούν και την αδιαφορία της πολιτείας δεν μπορούν να την πληρώνουν οι πιο «αδύναμοι» κρίκοι, δηλαδή οι αγρότες και οι εργάτες γης,

Επειδή για δεύτερη χρονιά κινδυνεύουν οι πορτοκαλοπαραγωγοί της Αργολίδας, όπως επίσης και άλλων Νομών και άλλων καλλιεργειών (βερίκοκα, σταφύλια, ελιά, κ.ά.), να πληρώσουν φόρο για τα έξοδα συγκομιδής,

Επειδή κινδυνεύουν οι αγρότες ακόμη και με βαρύτατα πρόστιμα εφόσον βρεθούν εργάτες γης να εργάζονται χωρίς εργόσημο στα χωράφια τους, παρόλο που δεν είναι αυτοί οι άμεσοι εργοδότες τους,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποια άμεσα μέτρα θα προβούν ώστε να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω αναφερόμενα ζητήματα που έχουν προκύψει και σχετίζονται με την εφαρμογή του μέτρου του εργόσημου σε συνδυασμό και με το νέο φορολογικό καθεστώς των αγροτών;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Δημήτρης Κοδέλας
Βαγγέλης Αποστόλου

shares