231012094807 7342

Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία των ΑμεΑ από τα ΚΕΠΑ, που παρουσιάζουν από την αρχή της λειτουργίας του σοβαρά προβλήματα δομής,  με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής των ανθρώπων που ζητούν το αυτονόητο και  δεν είναι άλλο, από την πιστοποίηση και αξιολόγηση της αναπηρίας τους. Δυστυχώς αυτή η συνεχιζόμενη παράταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους που υποφέρουν αναίτια.
Σύμφωνα με την Ε.Σ.ΑμεΑ ,τις 4 έχουν φτάσει οι παρατάσεις της συνέχισης χορήγησης των συντάξεων αναπηρίας κατά την πολύμηνη αναμονή των αιτούντων, χωρίς υπαιτιότητά τους, για να εξεταστούν από τα ΚΕΠΑ, που λύθηκε μερικώς με την ψήφιση του άρθρου 66 του ν. 4144/2013. Η Ε.Σ.ΑμεΑ από την πρώτη στιγμή είχε ζητήσει ο χρόνος ισχύος της διάταξης να έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2014, και το ζητά συνεχώς με επιστολές, διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις τα τελευταία χρόνια.
Η Ε.ΣΑ.μεΑ. δεν εισακούστηκε ούτε μία φορά! Το αποτέλεσμα του στρεβλού σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΕΠΑ της χώρας αποτυπώνεται στις τεράστιες λίστες αναμονής των αιτούντων την πιστοποίηση και αξιολόγηση της αναπηρίας τους, επιφέροντας σημαντικά οικονομικά προβλήματα στη ζωή των ιδίων και των οικογενειών τους.
Μετά τις συνεχείς διαμαρτυρίες της Ε.Σ.ΑμεΑ. παρατάθηκε εκ νέου η ισχύς του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 με τη ψήφιση του άρθρου 16 του ν. 4224/2013, η οποία και πάλι είχε καταληκτική ισχύ τον Οκτώβριο του 2013. Ακολούθησε κατάθεση νέας τροπολογίας όπου ψηφίστηκε το άρθρο 8 του ν. 4237/2014, με το οποίο συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 66 και παρατάθηκε η ισχύς του έως και την 30η Απριλίου 2014.
Αυτή τη στιγμή μετά τη λήξη ισχύος και της τελευταίας παράτασης, όπου προστέθηκε η συνέχιση χορήγησης για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.), καθώς και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι αιτούντες την επαναχορήγηση της σύνταξής τους ή των επιδομάτων αναπηρίας ή της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης βρίσκονται σε δυσμενή θέση και αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τις ανάγκες βιοπορισμού τους.
Το αναπηρικό κίνημα βρίσκεται άλλη μια φορά στη δεινή θέση να ζητήσει ΚΑΙ ΠΑΛΙ παράταση για τη χορήγηση της αναπηρικής σύνταξης, των επιδομάτων αναπηρίας και της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης, τουλάχιστον μέχρι την 31ηΔεκεμβρίου 2014, σε μια προσπάθεια να προστατευτούν οι αιτούντες μέχρι επιτέλους να εξομαλυνθεί το σύστημα των ΚΕΠΑ.
Ζητάμε άμεση ικανοποίηση του καθολικού αιτήματος του αναπηρικού κινήματος ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού και αξιοπρέπειας της Πολιτείας απέναντι στους πιο φτωχούς πολίτες της.

shares