Στον Δήμο Βέλου-Βόχας ,Ξεκίνησε την δραστηριότητα του το Κέντρο νεολαίας και πολιτισμού «Ανέλιξης»unnamedbeloxoros