P2150180

Εντείνονται οι προσπάθειες για την ακύρωση αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, καθώς φορείς και συλλογικότητες προσφεύγουν κατά του… ξεπουλήματος που προωθείται από το ΤΑΙΠΕΔ.

Η «Πρωτοβουλία για τη Διάσωση Ιαματικών Πηγών» καταγγέλλει πως η συγκυβέρνηση εντείνει τις κινήσεις και ενέργειες ιδιωτικοποίησης της τουριστικής περιουσίας. Υλοποιεί «στρατηγικές» επιλογές και ειδικά μέτρα που αφορούν στην προώθηση τουριστικών επενδύσεων μαζικού( all-inclusive) χαρακτήρα, στην πλήρη ελαστικοποίηση των περιβαλλοντικών εγκρίσεων των επενδύσεων, στη συγκέντρωση αποφασιστικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων σε κοινωνικά μη νομιμοποιημένες δομές (π.χ. ΤΑΙΠΕΔ), στην ουσιαστική αποδόμηση και απαξίωση των υφιστάμενων διοικητικών μηχανισμών του τουρισμού (ΥΠΟΤ, Ε.Ο.Τ., Ο.Τ.Ε.Κ.), στις προκλητικές επιχορηγήσεις, φοροαπαλλαγές και ατέλειες των μεγαλοεπενδυτών, στην κατ’ ουσίαν νομιμοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων και αυθαιρεσιών, στην πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, στην καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων και στον εκμηδενισμό της κοινωνικής συμμετοχής στον αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Πρόσφατα μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή των Ιαματικών Πηγών Θερμοπυλών – Καλλιδρόμου, της Υπάτης, τριών Ιαματικών Πηγών στα Καμένα Βούρλα και η πηγή της Αιδηψού-Ιστιαίας, προκειμένου να «παραχωρηθούν» σε ιδιώτες. Η εφαρμογή της παραπάνω στρατηγικής υποτίθεται ότι θα οδηγήσει σε συνθήκες ανάπτυξης του τουρισμού και συνακόλουθα αύξησης της απασχόλησης.

Ωστόσο, προκαλεί ταυτόχρονα και μία σειρά από κρίσιμα ερωτήματα-ζητήματα για το:

**Ποια θα είναι η ωφέλεια που θα προσπορίσει αυτού του είδους η ανάπτυξη στην κοινωνία;

**Ποια μέριμνα έχει ληφθεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο πλούτος που θα προκύπτει θα έχει υψηλό βαθμό αναδιανομής, με προτεραιότητα στην τοπική κοινωνία;

**Ποια πρόβλεψη υπάρχει, ώστε η πολυθρύλητη αύξηση της απασχόλησης μέσω της αποκρατικοποίησης να μην συνεπάγεται στρατιές υπαμειβόμενων ημι-ανέργων ή εποχικά απασχολουμένων και εργαζομένων υπό διαρκή ομηρία;

Ερώτημα είναι εάν έχει ληφθεί μέριμνα για την προστασία απ’ τις αρνητικές συνέπειες των μαζικών αυτών επενδύσεων στις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον γειτνιάζοντα με την επένδυση χώρο.

Πώς θα αποφευχθεί η συστηματική αλλοίωση του πολιτισμικού περίγυρου και θα συνδεθούν οι επενδύσεις με την τοπική ιδιαιτερότητα, την παραγωγική οργάνωση και τις παραδόσεις.

Πώς θα επιτυγχάνονται η ποιοτική ιδιαιτερότητα και η «μοναδικότητα» της τουριστικής εμπειρίας που θα απολαμβάνουν οι τουρίστες-πελάτες και δεν θα περιορίζεται η ελευθερία των τουριστών επισκεπτών να επιλέξουν μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών. Η εκποίηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει την, έως σήμερα, μη αξιοποίηση και απαξίωση των ιαματικών πηγών και των υποδομών τους. Εκτιμάται πως οι επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης θα είναι τραγικές όχι μόνο επειδή οι προορισμοί θα στερηθούν σημαντικούς πόρους και εργαλεία ανάπτυξης, αλλά και για τις χιλιάδες των λουομένων, καθώς είναι βέβαιο ότι το κόστος των ιαματικών λουτρών θα αυξηθεί υπέρμετρα.

Η πώληση των Ιαματικών Πηγών είναι παράνομη, δεδομένου ότι ο νόμος 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α) εκτελεστικός του άρθρου 18 παρ. 1 του Συντάγματος προβλέπει ότι η κυριότητα των Ιαματικών Πηγών ανήκει στον ΕΟΤ, ο οποίος μπορεί μόνο να τις ενοικιάζει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και όχι να τις πουλήσει.

Με το σκεπτικό αυτό κάτοικοι της περιοχής και ενεργοί πολίτες κατέθεσαν πρόσφατα προσφυγή στο ΣτΕ κατά της μεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕΔ της Ιαματικής Πηγής Θερμοπυλών-Καλλιδρόμου. Ταυτόχρονα προχωρούν σε κάθε πρόσφορη νομική ενέργεια ώστε να προασπίσουν και τις υπόλοιπες ιαματικές πηγές της περιοχής. Enet.gr
Μ. ΓΕΛΑΝΤΑΛΙΣ

shares