stymfalia1Το δίκτυο «Experience Corinthia» σε συνεργασία με το έργο «GOALS», το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαική Ένωση και το Πρόγραμμα ENPI CBC MED, διοργάνωσε στις 21 Δεκεμβρίου 2014 συνάντηση στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, μέλος του Δικτύου Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς .
Σκοπός της συνάντησης ήταν α) η δικτύωση και η δημιουργία συνεργασιών μεταξύ ξενοδόχων, τουριστικών γραφείων, παρόχων δραστηριοτήτων, φορέων της Κορινθίας, β) η γνωριμία μέσω βιωματικών εμπειριών με το τουριστικό προϊόν της περιοχής της Στυμφαλίας και γ) η παρουσίαση του έργου «GOALs» για τη δημιουργία εξειδικευμένων Τουριστικών Διαδρομών με σκοπό την τουριστική προβολή και οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο προβεβλημένων περιοχών της Πελοποννήσου.

stymfalia2
Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας ,και να ενημερωθούν για την αλληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης, εστιάζοντας στην αρμονική συνύπαρξή τους στη λεκάνη της Στυμφαλίας. Στόχος του Μουσείου είναι η οικολογική ευαισθητοποίηση του κοινού και η διάσωση της γνώσης για την παραδοσιακή τεχνολογία της περιοχής.
Ο κ. Δημόπουλος, διευθυντής της Μονάδας Περιβάλλοντος του Ομίλου Πειραιώς, άνοιξε την ημερίδα με την παρουσίαση του προγράμματος Life Stymfalia ,βασικός σκοπός του οποίου είναι η αειφόρος διαχείριση από τους κατοίκους της περιοχής του υγροτόπου της Στυμφαλίας. Η λίμνη της Στυμφαλίας έχει ενταχθεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 . Τα προγράμματα Life αποτελούν τα εργαλεία μέσα από τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτεί μαζί με τους τοπικούς φορείς ,μη κερδοσκοπικές οργανώσεις αλλά και τον ιδιωτικό τομέα τις περιοχές του δικτύου .
Στη συνέχεια, οι κκ Λεμονιά Καθάριου και Αλεξάνδρα Σωτηρίου, μέλη της ομάδας έργου του «GOALs», το οποίο διαχειρίζεται η HCL Management, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες εκπροσώπους τοπικών ιδιωτικών και δημοσίων φορέων για το έργο με σκοπό την συμμετοχή τους και τη διερεύνηση πιθανών συνεργιών και συνεργασιών στα πλαίσια του. Το έργο «GOALs» ( GOALS- GOvernance for Achieving Local Strategies for tourism) επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην δημιουργία εξειδικευμένων Τουριστικών Διαδρομών με σκοπό την τουριστική προβολή και οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο προβεβλημένων περιοχών της Πελοποννήσου.

stymfalia3
Ένας εκ των κυριοτέρων σκοπών του GOALs είναι η βελτίωση του τουριστικού σχεδιασμού και της τουριστικής διαχείρισης, μέσα από καινοτόμες κυβερνητικές δομές οι οποίες θα προωθούν το διάλογο και τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων καθώς και εξειδικευμένων εμπειρογνώμονων.
Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου, έμφαση θα δοθεί στην δημιουργία μίας ολοκληρωμένης πιλοτικής Τουριστικής Διαδρομής βασισμένης σε ένα μοντέλο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας.
Τέλος, ο κ. Κεφάλας, συνιδρυτής του δικτύου Experience Corinthia, έκανε μια αναλυτική παρουσίαση για το δίκτυο, τους σκοπούς δημιουργίας του, τις δράσεις και τα επόμενα βήματα, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να στελεχώσουν τις ομάδες εργασίας του δικτύου.
Τα σημαντικότερα σημεία που τέθηκαν προς συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν:
• Ευνοϊκότεροι τρόποι συμμετοχής των πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων και των θεσμικών παραγόντων στις διαδικασίες ανάπτυξης βιώσιμων τουριστικών στρατηγικών
• Η ενσωμάτωση της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στον τομέα του τουρισμού
• Η βελτίωση της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της συνάντησης, σε συνεργασία με τον δραστήριο Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό σύλλογο Λαύκας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν στο χωριό της Λαύκας, να ξεναγηθούν στο Λαογραφικό Μουσείο του χωριού, να γευτούν την τοπική γαστρονομία και να συμμετέχουν στην προετοιμασία μιας παραδοσιακής τυρόπιτας.

stymfalia4

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο «GOALs» μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: www.goals-enpicbcmed.com
Για το δίκτυο «Experience Corinthia»:
Μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και προώθηση των θεματικών μορφών τουρισμού στην Κορινθία μέσα από την οριζόντια δικτύωση και συνεργασία ξενοδόχων, τουριστικών γραφείων, παρόχων δραστηριοτήτων και άλλων εμπλεκόμενων με τον τουρισμό της περιοχής και τη δημιουργία αμοιβαίων επωφελών σχέσεων για τον προορισμό στο σύνολο και τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.

shares