Νέο Σχολείο του Κωστή Παλαμά
στην Κόρινθο από 28/2 έως και 3/3 με θέμα: «Πολιτιστική Κληρονομιά και Τουρισμός»στο Εμπορικό Επιμελητήριο.30c159f7039f4f65df10cdb5a5bd4371 L