ES 0

Η ΕΣΕΕ υλοποιώντας τη δέσμευση που ανέλαβε κατά τις πρόσφατες συναντήσεις του προέδρου κ. Β. Κορκίδη με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Δ. Μάρδα, απέστειλε στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και στους αρμόδιους υπουργούς υπόμνημα με είκοσι (20) προτάσεις αλλαγής, απλοποίησης και βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και της αγοράς.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της ΕΣΕΕ να συνδράμει στο δύσκολο έργο της κυβέρνησης και με γνώμονα το θεσμοθετημένο ρόλο του κοινωνικού εταίρου, διαβίβασε αναλυτικά τις επισημάνσεις της σε ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες αλλαγών και μεταβολών του ΥΠΟΙΚ, για την επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι της αγοράς στην άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, αλλά κυρίως προς όφελος της Εθνικής μας Οικονομίας.
Η αδυναμία πάταξης της φοροδιαφυγής είναι μία ιδιαίτερα κομβική παράμετρος, καθώς η απώλεια εσόδων για κοινωνικές παροχές προς τους πολίτες σε συνδυασμό με τη διόγκωση του Δημόσιου Χρέους και τη δημιουργία ελλειμμάτων, αποτελούν μείζονα ζητήματα τα οποία πρέπει να τύχουν επιτέλους αποφασιστικής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Βασική διαπίστωση της ΕΣΕΕ είναι ότι η αδυναμία του ισχύοντος φορολογικού νόμου και άλλων νόμων που διέπουν τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς προέρχεται από το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί από πολλές προσθήκες και διορθώσεις επί διορθώσεων. Η κύρια, λοιπόν, αιτία της συνειδητής φοροδιαφυγής και της συστηματικής φοροαποφυγής, που αφενός αδικεί τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα και αφετέρου επιβαρύνει τους συνεπείς, με περισσότερους και μεγαλύτερους φόρους, οδηγώντας τελικά τους Έλληνες φορολογούμενους στη φοροαδυναμία είναι η μη σωστή εφαρμογή των νόμων.
Το Ινστιτούτο ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ αφού ανέλυσε στο Υπόμνημα τις τρεις βασικές κατηγορίες όπως την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, την πάταξη του λαθρεμπορίου και τη βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, εξειδίκευσε είκοσι (20) προτάσεις προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας με τα παρακάτω περιλαμβανόμενα θέματα:

1. Θέμα: «Ρύθμιση 100 δόσεων» – Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών»
2. Θέμα: «Δόσεις ΦΠΑ» – Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών»
3. Θέμα: «Εξορθολογισμός Υπερβολικών Προστίμων» -Αρμοδιότητα: «Υπουργείο
Οικονομικών»
4. Θέμα: «Έκπτωση και μείωση ασφαλιστικών εισφορών» –
Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών- Υπουργείο Εργασίας»
5. Θέμα: «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων – ΕΝΦΙΑ» – Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών»
6. Θέμα: «Κατάργηση Αφορολογήτου Ορίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες» – Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών»
7. Θέμα: «Επέκταση προστασίας α΄ κατοικίας και στην επαγγελματική στέγη» Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών & Υπουργείο Οικονομίας» –
8. Θέμα: «Τέλος Επιτηδεύματος» – Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών»
9. Θέμα: «Υλοποίηση αλλαγών στις οικονομικές εγγυήσεις» -Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών»
10. Θέμα: «Κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας της αγοράς», Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού»
11. Θέμα: «Διοικητικός Συμβιβασμός» -Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών»
12. Θέμα: «Καθεστώς δόσεων μετά από έλεγχο»-Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών»
13. Θέμα: «Συλλογή και Έκπτωση Αποδείξεων»-Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών
14. Θέμα: «Ενδοομιλικές συναλλαγές – τριγωνικές πωλήσεις» -Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών & Υπουργείο Οικονομίας»
15. Θέμα: «Επαγγελματικά Τεκμήρια» – Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών»
16. Θέμα: «Ξεπάγωμα Λογαριασμών» – Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών»
17. Θέμα: «Προστασία παραμεθόριων περιοχών από το γειτονικό εμπόριο» – Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών»
18. Θέμα: «Βελτίωση τελωνειακών υπηρεσιών – logistics» –
Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομικών»
19. Θέμα: «Εφοδιαστική Αλυσίδα» –
Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού»
20. Θέμα: «Υπαίθριο Εμπόριο», Αρμοδιότητα: «Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού»
• Ενότητα: «Εμποροπανηγύρεις – Παραδοσιακές Πανηγύρεις» (χορήγηση αδειών με κλήρωση)
• Ενότητα: «Κυριακάτικες Αγορές» (άδειες, περιφραγμένος χώρος, πληθυσμιακά κριτήρια)
• Ενότητα: «Λαϊκές Αγορές» (αναλογίες προϊόντων, Κυριακές, προϊόντα γης και θάλασσας)
• Ενότητα: «Στάσιμο Υπαίθριο Εμπόριο» (ελάχιστη απόσταση θέσεων, άδειες)
• Ενότητα: «Πλανόδιο Υπαίθριο Εμπόριο»(συμμετοχή Ομοσπονδιών & Εμπορικών Συλλόγων στις επιτροπές για χορήγηση αδειών, δικαιολογητικά αδειών)
• Ενότητα: «Καταστροφή Προϊόντων Παρεμπορίου και απομίμησης»
• Ενότητα: «Πανελλαδική απογραφή Υπαίθριου Εμπορίου»

* ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ
Θέμα: Υπόμνημα θέσεων ΕΣΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πάνο Σκουρλέτη για την υφιστάμενη κατάσταση του ΟΑΕΕ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας έχοντας πλήρη επίγνωση της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο ΟΑΕΕ, προσπαθεί να αποτυπώσει με τον πιο γλαφυρό τρόπο τις κύριες παραμέτρους του προβλήματος και τα βασικά αίτια διόγκωσής του κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Χωρίς αμφιβολία, η εξαετής ύφεση και η βαριά οικονομική δυσπραγία έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στον κλάδο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με τα λουκέτα να συνιστούν σύνηθες πλέον φαινόμενο και τις λειτουργούσες ακόμα επιχειρήσεις να επιδίδονται σε έναν αγώνα καθημερινής επιβίωσης.

Η παράθεση οικονομικών στοιχείων και μεταβλητών που ακολουθεί, αποσκοπεί στη συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του ΟΑΕΕ, ενώ η ενδελεχής ανάλυση και υιοθέτηση εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών των προσφάτως κατατεθειμένων θέσεων της ΕΣΕΕ σε θέματα ασφάλισης, εκτιμάται πως θα βελτιώσει αισθητά το ταμειακό πρόβλημα του ΟΑΕΕ. Απώτερος στόχος των προτάσεων είναι η διαμόρφωση ενός εκσυγχρονισμένου και κοινωνικά ευαισθητοποιημένου ασφαλιστικού περιβάλλοντος, που θα επιδεικνύει την απαιτούμενη μέριμνα και θα προασπίζει τα συμφέροντα τόσο των ασφαλισμένων όσο και των συνταξιούχων του Ταμείου.

Πίνακας 1: Συγκριτική παρουσίαση ΟΑΕΕ
(Οκτώβριος 2014/Δεκέμβριος 2012)
Οκτώβριος 2014 Δεκέμβριος 2012 Μεταβολή (%)
Σύνολο Ασφαλισμένων 751.600 774.435 -2,95%
Συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους Ασφαλισμένοι 376.040 394.595 -4,70%
Ενεργοί Οφειλέτες
Σύνολο οφειλετών:
375.560 Σύνολο οφειλετών: 379.840 -1,13%
Έως 20.000 €:
221.700
ή το 59,03% των ενεργών οφειλετών Έως 20.000 €:
280.350
ή το 73,81% των
ενεργών οφειλετών -20,92%
Άνω των 20.000 €:
153.860
ή το 40,97% των ενεργών οφειλετών Άνω των 20.000 €:
99.490
ή το 26,19% των
ενεργών οφειλετών 54,65%
Ύψος ληξιπρόθεσμων
οφειλών
Συνολικές οφειλές:
8,36 δις € Συνολικές οφειλές:
5,96 δις € 40,27%
Έως 20.000 €:
1,76 δις €
ή το 21,05% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών Έως 20.000 €:
1,91 δις €
ή το 32,05% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών -7,85%
Άνω των 20.000 €:
6,60 δις €
ή το 78,95% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών Άνω των 20.000 €:
4,05 δις €
ή το 67,95% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών 62,96%
Ανενεργοί-διακόψαντες Οφειλέτες (εκτιμήσεις) 237.000 195.590 21,17%

Κεφαλαιοποίηση και πάγωμα οφειλών
• Η ποσοστιαία μεταβολή του συνολικού αριθμού των ενεργών ασφαλισμένων (-2,95%) και δη των συνεπών (-4,70%), μπορεί με μια πρώτη ανάγνωση να φαντάζει μικρή, όμως σε απόλυτα μεγέθη η απώλεια 22.835 ασφαλισμένων και δη 18.555 συνεπών προς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις σε διάστημα 22 μόλις μηνών, συνιστά σοβαρό πλήγμα για τα έσοδα του ΟΑΕΕ.
• Ενώ θα περίμενε κανείς πως η συρρίκνωση του αριθμού των ενεργών οφειλετών θα βελτίωνε την εικόνα του Οργανισμού, μία προσεκτικότερη ανάλυση των δεδομένων διαψεύδει τα αρχικώς συναχθέντα συμπεράσματα. Κι αυτό γιατί μπορεί ο αριθμός των οφειλετών έως του ποσού των 20.000 € να παρουσιάζει μία αξιόλογη πτώση περίπου κατά 21%, στον αντίποδα όμως η δραματική αύξηση των υπόχρεων, με ποσά οφειλής άνω των 20.000 €, κυμαίνεται περίπου στο 55%, προκαλώντας ένα συνεχώς διογκούμενο κύμα ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Όσον αφορά στο ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η εκτίναξή τους κατά 2,6 δις € σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 ετών, αποτελεί την κοινώς αποδεκτή «ανοιχτή πληγή» του ΟΑΕΕ, με την οικονομική αιμορραγία που προκαλείται στα έσοδα του Ταμείου να είναι ανυπολόγιστης σημασίας. Πιο αναλυτικά, η υποχώρηση των οφειλόμενων έως 20.000 € ποσών κατά 150 εκ. €, υποσκελίζεται από την υπερδιπλάσια άνοδο κατά 2,55 δις € των οφειλομένων άνω των 20.000 € ποσών (αύξηση 63%).
Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη για καθιέρωση μίας πραγματικής κεφαλαιοποίησης και παγώματος των οφειλών των ασφαλισμένων για ποσά που ξεπερνούν τις 20.000 (κύρια οφειλή + προσαυξήσεις), καθώς από το 2012 έως σήμερα, οι ο συνολικός αριθμός των συγκεκριμένων οφειλετών έχει παρουσιάσει ιλιγγιώδη αύξηση που προσεγγίζει το 55%. Η προοδευτική συσσώρευση των συγκεκριμένων οφειλών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική δυσπραγία και την κατακόρυφη πτώση του τζίρου τους. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της πρότασής μας είναι τα εξής:
– Καθιέρωση μίας «πραγματικής» κεφαλαιοποίησης των μέχρι σήμερα – ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων για τις οφειλές άνω των 20.000 €. Η κεφαλαιοποίηση θα περιλαμβάνει όλες τις οφειλές σε ενιαίο κεφάλαιο, καθώς επίσης τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Από της κεφαλαιοποίησης και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με ένα στοιχειώδες και τυπικό επιτόκιο ύψους 1%.
– Κατά την συνταξιοδότηση, μετατροπή της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο με τελική επιλογή εξαγοράς ή μειωμένης σύνταξης εκ μέρους του ασφαλισμένου, η οποία δεν δημιουργεί ταμειακό έλλειμμα και λογιστικές απώλειες στον Οργανισμό. Η πρόταση στηρίζεται επάνω στην αρχή ότι ο ασφαλισμένος, ως συνταξιούχος, θα εισπράξει τελικά την αναλογία αυτών που έχει δώσει προς τον ΟΑΕΕ και αυτό που οφείλει θα συνυπολογιστεί στο τελικό ύψος της σύνταξης που θα του δοθεί. Όπως είναι αυτονόητο, εάν ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να εξοφλήσει νωρίτερα από την σύνταξη την κεφαλαιοποιημένη οφειλή του, θα πρέπει να του παρέχεται το σχετικό δικαίωμα.
– Άμεση ένταξη στην υπάρχουσες ρυθμίσεις για τις οφειλές κάτω των 20.000 €. Αναλογικές εκπτώσεις στο ύψος των προσαυξήσεων σε σχέση με τον χρόνο και τον όγκο κάλυψης των οφειλών.
– Υποχρέωση άμεσης επανέναρξης καταβολής τρεχουσών εισφορών από τους οφειλέτες που κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης, με παροχή δικαιώματος για ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης σε αυτούς. Για τους ενταχθέντες σε ευνοϊκό καθεστώς ρύθμισης οφειλών, θα πρέπει να παρέχεται προστασία έναντι των διώξεων (πάγωμα διώξεων) και η μη ένταξή τους στο Κ.Ε.Α.Ο.
Η εν λόγω θέση έχει επανειλημμένως διατυπωθεί από την ΕΣΕΕ, καθώς με βάση το υφιστάμενο καθεστώς χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σύνταξη, εξαιτίας της συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ως άμεσου απότοκου της οικονομικής κρίσης. Η διεύρυνση του συγκεκριμένου ορίου στην ουσία αποσκοπεί στη διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων επιτηδευματιών, οι οποίοι χωρίς να ευθύνονται βίωσαν με τον πιο βάναυσο τρόπο τις συνέπειες της εξαετούς ύφεσης (μείωση καταναλωτικής δαπάνης-τζίρου, περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα, υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις κ.α.).
Επανενεργοποίηση διακοψάντων οφειλετών
• Τέλος, ακόμη ένας παράγοντας που έχει συντελέσει στην καταβαράθρωση των εισπραττόμενων από το Ταμείο πόρων, συσχετίζεται με τον αριθμό των ανενεργών (διακόψαντων) οφειλετών του ΟΑΕΕ, ο οποίος με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις έχει αυξηθεί σε επίπεδα άνω των 40.000 (41.410) υπόχρεων, σε σχέση με τα τέλη του 2012. Τούτων δοθέντων, η πρόταση της ΕΣΕΕ, η αφομοίωση της οποίας αναμένεται να προσδώσει άμεση λύση στην περιορισμένη ρευστότητα του ταμείου, εστιάζει στην ενεργοποίηση των διακοψάντων οφειλετών μέσω της ένταξης του συνολικού αριθμού αυτών στην μικρότερη ασφαλιστική κατηγορία απόδοσης εισφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής της συγκεκριμένης πρότασης συνιστά η υποχρέωση αδιάλειπτης καταβολής των τρεχουσών και των επικείμενων εισφορών από τους ενταχθέντες στη σχετική ρύθμιση. Η επανενεργοποίηση των ανενεργών οφειλετών μπορεί να γίνει είτε με ένταξή τους στην χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, είτε με ένταξή τους στην κατηγορία των νέων ασφαλισμένων.
Στην πρώτη περίπτωση (παλαιοί ασφαλισμένοι), με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΕ, η αποδοχή της πρότασής μας θα διασφαλίσει επιπρόσθετα μηνιαία έσοδα στα ταμεία του ΟΑΕΕ, ύψους περίπου 58,1 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής των οφειλετών κατά 100%, 46,5 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 80% των ενεργών ασφαλισμένων, 37,8 εκ. ευρώ εάν το ποσοστό συμμετοχής των υπόχρεων προσεγγίσει το 65% και 29,1 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 50% των ασφαλισμένων. Σε ετήσια βάση τα παραπάνω ποσά διαμορφώνονται στα 697,3 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής των οφειλετών κατά 100%, στα 557,9 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 80% των ενεργών ασφαλισμένων, στα 453,3 εκ. ευρώ εάν το ποσοστό συμμετοχής των υπόχρεων προσεγγίσει το 65% και στα 348,7 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 50% των ασφαλισμένων.
Στην δεύτερη περίπτωση (νέοι ασφαλισμένοι), με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΕ, η αποδοχή της πρότασής μας θα διασφαλίσει επιπρόσθετα μηνιαία έσοδα στα ταμεία του ΟΑΕΕ, ύψους περίπου 49,9 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής των οφειλετών κατά 100%, 40,0 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 80% των ενεργών ασφαλισμένων, 32,5 εκ. ευρώ εάν το ποσοστό συμμετοχής των υπόχρεων προσεγγίσει το 65% και 25,0 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 50% των ασφαλισμένων. Σε ετήσια βάση τα παραπάνω ποσά διαμορφώνονται στα 599,3 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής των οφειλετών κατά 100%, στα 479,4 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 80% των ενεργών ασφαλισμένων, στα 389,5 εκ. ευρώ εάν το ποσοστό συμμετοχής των υπόχρεων προσεγγίσει το 65% και στα 299,6 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 50% των ασφαλισμένων.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οποιαδήποτε από τις δύο λύσεις και αν επιλεγεί, η απαλλαγμένη από πρόσθετο κόστος για τον προϋπολογισμό του Ταμείου θέση της ΕΣΕΕ, δύναται να αποτελέσει σημαντική ένεση ρευστότητας και βάση επίλυσης σημαντικών οικονομικών αδιεξόδων που αντιμετωπίζει σήμερα ο ΟΑΕΕ.

Β. Έσοδα ΟΑΕΕ από ασφαλιστικές εισφορές:
Πίνακας 2: Έσοδα ΟΑΕΕ από ασφαλιστικές εισφορές
2014 Ποσά σε εκ. € Ετήσια μεταβολή (%) 2014/2013
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 292,2 0,59%
Μάρτιος – Απρίλιος 285,5 -0,79%
Μάιος – Ιούνιος 279,1 -1,75%
Ιούλιος – Αύγουστος 268,6 -12,84%
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 278,2 -7,90%
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 285,1 -6,38%
Σύνολο 1.688,7 -4,97%
• Μειωμένα κατά 4,97% εκτιμώνται τα έσοδα του ΟΑΕΕ από ασφαλιστικές εισφορές στα τέλη του 2014, παρότι η πορεία των τριών πρώτων διμήνων του προηγούμενου έτους κινούνταν σε σταθεροποιητικά ή έστω οριακά αρνητικά επίπεδα σε σχέση με το 2013. Πιο αναλυτικά, ενώ το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 τα έσοδα του Ταμείου παρουσίαζαν μικρές μειώσεις ή και αυξήσεις σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2013, με αυξομειώσεις μεταξύ 0,59% (Α΄ Δίμηνο) και -1,75% (Γ΄ Δίμηνο), παρατηρείται μία κατακόρυφη συρρίκνωσή τους κατά 12,84% το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου. Η καταγεγραμμένη υποχωρητική τάση συνεχίζεται και στο πρώτο δίμηνο του Φθινοπώρου, -7,9% το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2014, όπως επίσης και στη διάρκεια του τελευταίου διμήνου του έτους (Νοέμβριος – Δεκέμβριος) κατά 6,38%.
Γ. Νέα ρύθμιση οφειλών προς ΟΑΕΕ (ευνοϊκό καθεστώς 100 δόσεων):
Πίνακας 3: Νέα ρύθμιση οφειλών σε ΟΑΕΕ
(ΟΑΕΕ & ΚΕΑΟ – μέσα Ιανουαρίου 2015)
Πλήθος αποφάσεων 31.351
Ποσό οφειλών που ρυθμίστηκαν (σε εκ. €) 354,1
Εισπράξεις (σε εκ. €) 20,69

• Με την έλευση του νέου έτους, η οποία σηματοδοτήθηκε από την έντονη πολιτική αβεβαιότητα αλλά και κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρονικού διαστήματος παρατηρείται σημαντική μείωση του ενδιαφέροντος για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ, παρά την αρχικά μεγάλη συμμετοχή που είχε παρατηρηθεί στις αρχές Νοεμβρίου. Από τους οφειλέτες που έσπευσαν να κάνουν χρήση της νέας ρύθμισης (ευνοϊκό καθεστώς έως και 100 δόσεις), οι 31.351 οφειλέτες προέρχονται από τον ΟΑΕΕ ρυθμίζοντας ποσά της τάξεως των 354,094 εκ. €, συνεισφέροντας στην τόνωση των εσόδων του Ταμείου κατά 20,7 περίπου εκ. €.
Δ. Κρατική επιχορήγηση προς ΟΑΕΕ:
Με βάση τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΕ για το 2015, προβλέπεται έλλειμμα της τάξεως των 556 εκ. €, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία συνάγεται το συμπέρασμα πως εξαιτίας των αντίξοων οικονομικών συνθηκών και της περιορισμένης καταναλωτικής δαπάνης, 4 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στην καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών. Τέλος, ακόμη μία αρνητική παράμετρος, η οποία μεγεθύνει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ταμείο των εμποροβιοτεχνών, συσχετίζεται με τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης κατά 279 εκ. € το 2015 σε σχέση με το 2014.
Δ. Υφιστάμενη κατάσταση σε ΟΑΕΕ:
Πίνακας 4: Υφιστάμενη γενική εικόνα ΟΑΕΕ (εκτιμήσεις για 2014)
Ενεργοί Ασφαλισμένοι Συνταξιούχοι
ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΕΑΠΕΑΠΙ, ΤΣΑ, ΤΠΞ 735.628 ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ) 354.180
ΤΑΝΤΠ 7.659 – Αναπηρίας 29.893
ΤΕΑΑ 9.150 -Γήρατος 205.361
ΤΕΑΠΥΚ 7.387 -Θανάτου 116.457
ΤΕΑΕΕ 750 -Παραπληγίας 2.469
Σύνολο ασφαλισμένων 760.574 ΤΑΝΠΥ 2.032
-Αναπηρίας 68
-Γήρατος 1.378
-Θανάτου 586
ΤΕΑΑ 4.005
ΤΕΑΠΥΚ 810
Σύνολο συνταξιούχων 361.027

• Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη συνιστά το γεγονός πως σ’ ένα σύνολο περίπου 760.000 ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ μόνο οι 376.000 εξ’ αυτών δεν έχουν οφειλές και από τους υπόλοιπους μισούς (375.560) που χρωστάνε, οι 182.440 διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 15.000 ευρώ και οι υπόλοιποι 193.120 οφείλουν ποσά άνω του συγκεκριμένου ορίου. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι συνταξιούχοι του Ταμείου είναι 361.000, ο λόγος εξάρτησης 1:2,1 (περίπου 2 εργαζόμενοι προς 1 συνταξιούχο) είναι πλασματική, από τη στιγμή που η πραγματική σχέση θα πρέπει να διαμορφώνονταν με βάση την αναλογία συνταξιούχων προς συνεπών ασφαλισμένων 1:1,04 (περίπου 1 εργαζόμενος προς 1 συνταξιούχο). Όπως είναι εύλογο, ο πραγματικός λόγος εξάρτησης που μόλις περιγράφηκε αναδεικνύει το πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο βασικός φορέας ασφάλισης των εμπόρων, από τη στιγμή που σε κανένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μία τέτοια σχέση δεν είναι βιώσιμη ούτε σε αναλογιστική ούτε σε ταμειακή βάση.
Ε. Πάγια ρύθμιση & Ενιαία Αρχή:
Στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ – έως 12/12/2014

• Το 65,8% των οφειλετών του ΟΑΕΕ, που αποφάσισαν να ρυθμίσουν σε 12 δόσεις τις «φρέσκες» οφειλές τους («πάγια ρύθμιση»), σταμάτησε να πληρώνει και τέθηκε εκτός ρύθμισης.
• Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2014, 48.652 οφειλέτες μπήκαν στην «πάγια» ρύθμιση για 195,8 εκ. ευρώ, αλλά στην πορεία οι 32.032 από αυτούς (ποσοστό 65,8%) «έχασαν» τη ρύθμιση, με αποτέλεσμα οφειλές ύψους 143,6 εκ. ευρώ να μείνουν στον αέρα και μόνο 16.620 εξακολουθούν να πληρώνουν δόσεις έναντι ρυθμισμένων οφειλών 52,2 εκ. ευρώ.
• «Εκτός ρύθμισης» έχει μείνει, τέλος, και το 51,8% των οφειλετών (22.241 σε σύνολο 42.912) που είχαν μπει στη ρύθμιση σε 48 δόσεις (Ρύθμιση «Νέα Αρχή»).

Πίνακας 5: Στατιστικά στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ, από την έναρξη ισχύος της έως και τις 12/12/2014 (ποσά σε €)
Ρύθμιση: «Νέα Αρχή» 21/11/2014 28/11/2014 05/12/2014 12/12/2014
Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 345.191.829,14 343.388.754,41 € 342.503.946,95 € 341.090.857,74 €
Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 140.500.021,18 € 138.696.946,45 € 137.785.823,87 € 126.519.444,73 €
Πλήθος ρυθμίσεων 22.326 22.191 22.092 20.671
Εφάπαξ εξόφληση 28.829.233,65 € 28.829.233,65 € 28.829.233,65 € 28.829.233,65 €
Εξόφληση μέσω δόσεων 40.264.986,05 € 40.264.986,05 € 41.843.015,95 € 42.686.558,43 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2013
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014 5.588.788,06 € 5.493.291,90 € 3.883.068,66 € 2.521.183,79 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015 32.282.502,94 € 31.737.336,54 € 31.492.360,75 € 28.063.975,31 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2016 30.602.365,96 € 30.064.866,94 € 29.823.634,76 € 26.498.365,11 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2017 15.464.052,63 € 15.195.584,56 € 15.075.076,39 € 13.405.655,01 €
Απώλειες (πλήθος) 20.975 20.975 20.979 22.241
Απώλειες (€) 204.691.807,96 € 204.691.807,96 € 204.718.123,08 € 214.571.413,01 €
«Πάγια Ρύθμιση» 21/11/2014 28/11/2014 05/12/2014 12/12/2014
Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 200.888.659,46 € 199.511.120,80 € 196.550.459,23 € 195.830.838,78 €
Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 71.966.878,10 € 70.584.633,63 € 67.556.109,76 € 52.220.965,84 €
Πλήθος ρυθμίσεων 20.856 20.666 19.647 16.620
Εφάπαξ εξόφληση 16.231.908,42 € 16.231.908,42 € 16.244.461,82 € 16.286.815,72 €
Εξόφληση μέσω δόσεων 50.299.216,11 € 50.299.216,11 € 52.745.178,44 € 53.190.398,49 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2013
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014 8.232.580,86 € 8.006.167,82 € 5.434.593,54 € 3.137.225,18 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015 26.642.531,72 € 25.904.628,74 € 25.410.090,63 € 15.730.014,20 €
Απώλειες (πλήθος) 29.194 29.195 29.210 32.032
Απώλειες (€) 128.921.781,36 € 128.926.487,17 € 128.994.349,47 € 143.609.872,94 €
Πίνακας 6: Στατιστικά στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ,
μόνο κατά τη διάρκεια του 2014 (ποσά σε €)
Ρύθμιση: «Νέα Αρχή» 21/11/2014 28/11/2014 05/12/2014 12/12/2014
Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 115.536.357,20 € 114.566.103,53 € 114.143.481,89 € 113.260.527,79 €
Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 62.277.782,25 € 61.307.528,58 € 60.864.086,20 € 54.121.227,35 €
Πλήθος ρυθμίσεων 10.623 10.548 10.506 9.628
Εφάπαξ εξόφληση 10.568.807,50 € 10.568.807,50 € 10.568.807,50 € 10.568.807,50 €
Εξόφληση μέσω δόσεων 11.307.008,01 € 11.307.008,01 € 11.955.000,94 € 12.443.169,47 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014 2.804.753,50 € 2.748.847,86 € 2.079.755,30 € 1.253.047,67 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015 16.319.342,48 € 16.002.623,80 € 15.863.706,64 € 13.660.006,77 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2016 15.403.704,11 € 15.093.586,43 € 14.955.723,34 € 12.816.764,20 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2017 7.811.754,26 € 7.656.444,67 € 7.587.689,51 € 6.508.078,46 €
Απώλειες (πλήθος) 5.693 5.693 5.695 6.469
Απώλειες (€) 53.258.574,95 € 53.258.574,95 € 53.279.395,69 € 59.139.300,44 €
«Πάγια Ρύθμιση» 21/11/2014 28/11/2014 05/12/2014 12/12/2014
Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 143.178.831,10 € 141.846.006,82 € 140.997.904,97 € 140.677.161,32 €
Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 60.376.382,55 € 59.038.852,46 € 58.189.173,59 € 43.780.079,99 €
Πλήθος ρυθμίσεων 16.700 16.525 16.405 13.777
Εφάπαξ εξόφληση 11.038.703,51 € 11.038.703,51 € 11.051.256,82 € 11.093.610,75 €
Εξόφληση μέσω δόσεων 27.098.320,77 € 27.098.320,77 € 29.109.068,76 € 29.498.554,84 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014 7.377.004,01 € 7.157.278,46 € 5.021.053,31 € 2.855.759,52 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015 26.642.384,27 € 25.902.457,16 € 25.402.247,54 € 15.730.014,20 €
Απώλειες (πλήθος) 15.059 15.060 15.061 17.676
Απώλειες (€) 82.802.448,55 € 82.807.154,36 € 82.808.731,38 € 96.897.081,33 €