23 18

Η ψήφος είναι υποχρεωτική ενώ υπάρχουν κυρώσεις για όσους δεν ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Από ένα μήνα έως ένα έτος τιμωρείται ο εκλογέας, που αδικαιολόγητα δεν ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Όσοι δεν μπορέσουν να ψηφίσουν είναι αναγκαίο να φροντίσουν ώστε να εξασφαλίσουν σχετικά έγγραφα ή στοιχεία, με τα οποία να δικαιολογούν την αποχή τους από την εκλογική διαδικασία.
Να σημειώσουμε πως επί της ουσίας ο νόμος είναι ανενεργός και δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ μέχρι στιγμής κυρώσεις σε πολίτες που δεν έχουν πάει να ψηφίσουν.
Δικαιολογούνται να μην ψηφίσουν, οι εκλογείς που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους, εκείνοι που βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό καθώς και όσοι έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν λόγω της μη συμπλήρωσης του αριθμού των 40 τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων στην ίδια εκλογική περιφέρεια.
Δικαιολογημένοι ακόμα να μην ψηφίσουν είναι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, λόγω σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης, καθώς και όσοι δεν μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, για λόγους υγείας.