syriza

Στις 18/07/2014 κατέρρευσε τμήμα της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στο 28ο χλμ στο ύψος του ΔΔ Μελισσίου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης λόγω της προχωρημένης διάβρωσης της ακτής. Στο εν λόγω σημείο, όπου το πρόβλημα υπάρχει από το καλοκαίρι του 2013, όπως και σε άλλα σημεία της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών εντός των ορίων του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λυκοποριά, Δερβένι κλπ.), ο κίνδυνος κατάρρευσης της οδού και κατοικιών λόγω της διάβρωσης είναι οξύτατος εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια. Για το λόγο αυτό έχει τοποθετηθεί από την Τροχαία και τις Υπηρεσίες του Δήμου σχετική σήμανση για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Στα πλαίσια των παραπάνω, σε επίσκεψη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (παράρτημα Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας – Ιονίων νήσων) στο Δερβένι το 2012, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και άλλοι αιρετοί, διατυπώθηκε για ακόμα μια φορά η ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος της διάβρωσης των ακτών του Κορινθιακού, ενώ έγινε αναφορά και σε δύο μελέτες που έχουν εκπονηθεί για το θέμα, η μία εκ των οποίων από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Παρόλα τα παραπάνω, το κρισιμότατο αυτό ζήτημα δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει σοβαρά τους καθ’ ύλην αρμόδιους που είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η διοίκηση του κ.Τατούλη από το 2010, καθώς και τους βουλευτές της περιοχής, αλλά και τα αρμόδια Υπουργεία. Πιο συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διοίκηση δε προέβη έγκαιρα και παρά τις συνεχείς οχλήσεις του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (όπως προκύπτει από τα υπ’αρ.9686/4.6.13, 20837/14.11.13, 21912/2.12.13, 21999/4.12.13, 22150/5.12.13, 22797/16.12.13,23137/20.12.13 έγγραφά του) στις απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπίσει το θέμα, παρά ενεργοποιήθηκε την στιγμή που το πρόβλημα έγινε τόσο έντονο – θέτοντας σε κίνδυνο και ανθρώπινες ζωές – με την απευθείας ανάθεση του έργου στην ΤΕΡΝΑ.

MELOSSI

Σύμφωνα με τον νόμο, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έχει δικαίωμα μια αρχή να δώσει ένα έργο στην περίπτωση έκτακτου φαινόμενου που δεν μπορούσε να προβλεφθεί εκ των προτέρων και να σχεδιαστεί η αντιμετώπισή του. Συνήθως τέτοιες περιπτώσεις είναι καταστροφές από καιρικές συνθήκες. Εδώ έχουμε το φαινόμενο ενός δρόμου μισογκρεμισμένου εδώ και ένα χρόνο, γεγονός το οποίο δεν αποτελεί έκτακτο φαινόμενο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να δικαιολογήσει απευθείας ανάθεση έργου.

Εξάλλου, σε αντίστοιχη περίπτωση στο Δερβένι το 2013, όπου 3-4 κατοικίες απειλούνταν άμεσα από τη διάβρωση, η αντιμετώπιση του προβλήματος έγινε με απευθείας ανάθεση του έργου στην ΚΑΣΤΑΤ, εταιρεία του αδερφού του κ.Τατούλη. Ως αποτέλεσμα αυτού του έργου, φέτος, ένα έτος μετά την εκετέλεση του έργου, σε σπίτι που βρίσκεται ανατολικότερα του έργου έχουν ήδη υποσκαφεί τα θεμέλια, ενώ στα υπόλοιπα σπίτια έχει «πέσει» η παραλία κατά ύψος ενός (1) μέτρου, με συνέπεια να απειλούνται κι άλλα σπίτια με ξεθεμελίωση. Η διάβρωση δηλαδή έχει μετατοπιστεί ανατολικότερα (μέσα σε ένα χρόνο!) μεταφέροντας επί της ουσίας το πρόβλημα στις γειτονικές κατοικίες.

Η παραπάνω τακτική της περιφερειακής διοίκησης να προβαίνει σε αποσπασματικές ενέργειες, συχνά με απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες εργολαβικές εταιρείες, επί της ουσίας μεταθέτει και δεν λύνει το πρόβλημα της διάβρωσης.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί και το γεγονός ότι στην επιτάχυνση της κατάρρευσης του οδοστρώματος συνέβαλε και η μεγάλη επιβάρυνσή του από τα οχήματα της εργολήπτριας εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευή του συγκεκριμένου τμήματος της νέας Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών, τα οποία διέρχονταν από το σημείο μεταφέροντας μεγάλα φορτία με υλικά. Η παραπάνω πρακτική της εταιρείας, η οποία αντιβαίνει σε μια σειρά από τις συμβατικές υποχρεώσεις, πέραν της επικινδυνότητας που επέχει η διέλευση των βαρέως φορτωμένων οχημάτων της από μια τουριστική περιοχή, επιβάρυνε σημαντικά την κατάσταση του οδοστρώματος, ενώ έχει προκαλέσει σημαντική φθορά και σε άλλες οδικές αρτηρίες σε όλο το μήκος της εκτέλεσης του έργου στα πλαίσια του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίηνης (π.χ. Ξυλόκαστρο προς Εθνική Οδό, Λυκοποριά προς Καλλιθέα-Ελληνικό, δρόμος προς Ροζενά κλπ.).

Ως ΣΥΡΙΖΑ εδώ και χρόνια διεκδικούμε συνολική αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της διάβρωσης του Κορινθιακού Κόλπου βάσει των ήδη υπαρχόντων μελετών ή κάποιας νεώτερης που θα έχει εκπονηθεί από αξιόπιστους και εξειδικευμένους φορείς, όπως τα Πανεπιστήμια, το Τεχνικό και Γεωτεχνικό Επιμελητήριο κλπ.

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και κινητοποίηση τόσο σε θεσμικό όσο και σε κινηματικό επίπεδο. Πιο συγκεκεριμένα, το θέμα πρέπει να αναδειχτεί σε απόλυτη προτεραιότητα στα συμβούλια των Δήμων της Κορινθίας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και με Ερωτήσεις και Επερωτήσεις στο Κοινοβούλιο προς τους αρμόδιους Υπουργούς, ούτως ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη μελέτη το συντομότερο δυνατό.

Οι ως άνω ενέργειες, όμως, πρέπει να συνοδεύονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση των πολιτών και τη δημιουργία ενός ζωντανού κινήματος, όπως αυτό που είχε αναπτυχθεί το 2010 για τη μόλυνση του Κορινθιακού ενάντια στα εργοστάσια λιθάνθρακα στα Άσπρα Σπίτια, τα οποία τελικώς δεν προχώρησαν.

Ξυλόκαστρο, 28 Ιουλίου 2014