8692-8599-dimas politis-gr korinthia nd

Ερώτηση για το ενδεχόμενο μεταφοράς απορριμμάτων Δήμων της Αρκαδίας και της Αργολίδας στον Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης κατέθεσε ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας. Στο κείμενο της ερώτησης που απευθύνεται στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Χρίστος Δήμας ζητά να πληροφορηθεί τη θέση του Υπουργείου για το πρόβλημα. Παράλληλα, θέτει ζήτημα νομιμότητας για μια τέτοια ενέργεια υπογραμμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος Χ.Υ.Τ.Α. σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη μπορεί να δεχθεί μέχρι 12.500 τόνους απορριμμάτων ετησίως τη στιγμή που ο όγκος των απορριμμάτων της Αρκαδίας και της Αργολίδας υπερβαίνει τους 150.000 τόνους.

Τέλος, υπογραμμίζει τις απειλές για την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον της περιοχής ενώ ταυτόχρονα ρωτά για την ορθότητα και τη βιωσιμότητα μεταφοράς απορριμμάτων από ένα τουριστικό θέρετρο, όπως π.χ. την Ερμιονίδα σε ένα άλλο (Ξυλόκαστρο) αλλά και για το ποιος (Το Υπουργείο, η Περιφέρεια ή ο ΦΔΣΑ) θα λάβει την απόφαση και την ανάληψη της ευθύνης για τη μεταφορά δεκάδων χιλιάδων τόνων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Πιο συγκεκριμένα η ερώτηση αναφέρει:

Προς: Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Ενδεχόμενο μεταφοράς απορριμμάτων από Δήμους των νομών Αργολίδας και Αρκαδίας στον Χ.Υ.Τ.Α. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης αποτελεί σήμερα έναν από τους ελάχιστους Δήμους στην Πελοπόννησο που έχουν μεριμνήσει για την κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Η ικανότητα συλλογής απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. περιορίζεται σύμφωνα με τη σχετική περιβαλλοντική μελέτη στους 12.500 τόνους οικιακών και μόνο απορριμμάτων ετησίως. Ωστόσο, η ενδεχόμενη μεταφορά απορριμμάτων άλλων Δήμων της Αρκαδίας και της Αργολίδας (μεταξύ των οποίων η Τρίπολη και η Ερμιονίδα) στο συγκεκριμένο χώρο εγείρει σοβαρά ερωτήματα αφενός νομιμότητας και αφετέρου υγειονομικής και περιβαλλοντικής φύσης.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων που παράγονται στην Αργολίδα και την Αρκαδία ξεπερνά τους 150.000 τόνους τον χρόνο και αφορά επίσης βιοτεχνικά, βιομηχανικά και νοσοκομειακά απορρίμματα. Μια τέτοια εξέλιξη πέρα από κατάφωρη παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δεδομένη απειλή για την υγεία των κατοίκων και για την υποβάθμιση μιας ακμαίας περιβαλλοντικά περιοχής η οποία λαμβάνει διαρκείς διακρίσεις (γαλάζιες σημαίες για το σύνολο σχεδόν των παραλιών της, χαρακτηρισμένη περιοχή ως «αλιευτικό καταφύγιο» κτλ). Παράλληλα θέτει σε κίνδυνο τόσο την τουριστική προστιθέμενη αξία του Δήμου όσο και των εσόδων των κατοίκων από αυτή.

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι ο Χ.Υ.Τ.Α. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης δεν μπορεί να αποτελέσει το σύνολο της λύσης που αναζητείται για το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στη περιφέρεια Πελοποννήσου για όσο διάστημα απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».

Υπενθυμίζεται ότι το παραπάνω έργο σύμφωνα με τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία εκπονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 και διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) Περ. Πελ/σου από το ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/Τμ. Β’ με το υπ’ αριθ. οικ.171976/22-11-13. Μέχρι τη στιγμή υλοποίησης του έργου όμως, το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο εντάσσεται στις ειδικές και σε μεγάλο βαθμό αμφιλεγόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις (οι κυριότερες εκ των οποίων εντάχθηκαν στον νόμο 4071/2012 – κεφάλαιο 3, άρθρα 13-17). Συγκεκριμένα, με βάση τις διατάξεις αυτές προβλέπεται μεταξύ άλλων η υπό την εποπτεία της κάθε Περιφέρειας σύσταση Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Στον ΦΔΣΑ η συμμετοχή των Δήμων είναι υποχρεωτική και το κυριότερο, η διαχείριση των υπαρχόντων ΧΥΤΑ – επομένως και του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στην περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου διεξάγεται υποχρεωτικά από τον ΦΔΣΑ.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις επομένως δημιουργούν τις προϋποθέσεις και ασφαλώς εγείρουν τις απόλυτα δικαιολογημένες ανησυχίες των κατοίκων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ότι τα απορρίμματα άλλων Δήμων όπως της Τρίπολης και της Ερμιονίδας για παράδειγμα θα μεταφέρονται στο μόνο σύννομο Χ.Υ.Τ.Α. που βρίσκεται στο Δήμο τους. Σε μία τέτοια περίπτωση εξάλλου καθίσταται σαφές πως επιβραβεύονται Δήμοι οι οποίοι δεν μερίμνησαν στο παρελθόν για τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. ως όφειλαν ενώ αντίθετα τιμωρούνται εκείνοι, όπως ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης όπου έλαβαν τη θαρραλέα και ευσυνείδητη απόφαση της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων τους.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπενθυμίζεται ότι μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (12/8/2014) υιοθετήθηκε ομόφωνα ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να επιτραπεί η μεταφορά απορριμμάτων από άλλους Δήμους στον Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και αν ναι ποιών συγκεκριμένα Δήμων;

– Ποιά είναι η υπεύθυνη θεσμική αρχή για τη λήψη της απόφασης και την ανάληψη της ευθύνης για τη μεταφορά δεκάδων χιλιάδων τόνων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, απόφαση η οποία θα οδηγήσει σε υπέρβαση του ορίου των 12.500 χιλιάδων τόνων χωρητικότητας του Χ.Υ.Τ.Α.;

– Κρίνεται ως ορθή, βιώσιμη και δίκαιη η μεταφορά απορριμμάτων από ένα τουριστικό θέρετρο όπως π.χ. η Ερμιονίδα σε ένα άλλο (Ξυλόκαστρο); Αξιολογεί το Υπουργείο πως μια τέτοια απόφαση δεν οδηγεί σε δυσανάλογη υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του Ξυλοκάστρου επωμίζοντας σε αυτό ευθύνες που δεν του αναλογούν;

– Συνάδει η ενδεχόμενη αυτή απόφαση με την κοινοτική νομοθεσία και με ποιο τρόπο διασφαλίζει ότι δεν αποτελεί απειλή για την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον της περιοχής;

– Δεδομένης της χωρητικότητας του Χ.Υ.Τ.Α. και του τύπου απορριμμάτων που μπορεί να φιλοξενήσει, ποιες είναι οι προβλέψεις για τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά αλλά και νοσοκομειακά απορρίμματα της Αργολίδας και της Αρκαδίας;

shares