Η 3η Δεκεμβρίου αποτελεί τη Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Ο καθημερινός αγώνας του ανθρώπου με αναπηρία, ο οποίος στην καλύτερη των περιπτώσεων υποστηρίζεται από την οικογένειά του δεν διευκολύνεται από τα πολλά ωραία λόγια που θα ακούσουμε σήμερα από τα χείλη αυτών που

θέτουν ολοένα και περισσότερα εμπόδια μπροστά του, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τους νόμους της Ελλάδας που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των αναπήρων πολιτών. Είναι γνωστό πως αν και διαθέτουμε ένα εξαιρετικό νομικό οπλοστάσιο, δυστυχώς στην εφαρμογή του πάσχουμε.

Μάλιστα το δημόσιο κατέχει πρωταρχική θέση στην μη εφαρμογή του νόμου.

Παράδειγμα:

Παραβιάζεται ο Οικοδομικός Κανονισμός που ισχύει από την 1-1-2020 ο οποίος προβλέπει και επιβάλει την προσβασιμότητα για όλους στο δομημένο περιβάλλον, το οποίο παραμένει δυστυχώς απροσπέλαστο, περιορίζοντας την ελεύθερη κίνηση και κυκλοφορία ανθρώπων με αναπηρία και ηλικιωμένων.

Με την ευκαιρία αυτή παρουσιάζω την πρόσφατη, πολλά υποσχόμενη για άρση της πολυνομίας στις προσλήψεις ανθρώπων με αναπηρία και συγγενών τους στο δημόσιο, νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία εισάγει με το άρθρο

7 παρ. 2 τόσες εξαιρέσεις, που αναιρούν ουσιαστικά τον βασικό της στόχο περί άρσης της πολυνομίας. Διαβάστε περισσότερα στο:

https://fb.watch/28B-eTYXHp/

Video – Σχόλια στη διαβούλευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τις προσλήψεις στο Δημόσιο Ευχαριστώ τις φίλες και τους φίλους για την υποστήριξη που παρέχουν στην σελίδα, της οποίας οι ακόλουθοι πλησιάζουν τις 10.000. Ευχαριστούμε για τα σχόλια που στείλατε σχετικά με την διαβούλευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπ. Εσωτερικών για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, το περιεχόμενο των οποίων λάβαμε υπόψιν μας κατά την σύνταξη των παρατηρήσεων που η σελίδα μας κατέθεσε στην διαβούλευση όπως θα διαβάστε στην συνέχεια. Επισημάναμε πως ο στόχος της άρσης της

πολυνομίας που διέπει την πρόσληψη ανθρώπων με αναπηρία και συγγενών τους στον δημόσιο τομέα, δεν επιτυγχάνεται με την πολλά υποσχόμενη εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία. Αυτό θα συμβεί γιατί ο νόμος που θα προκύψει δεν θα καθορίζει οριζόντια τις προσλήψεις σε όλο το δημόσιο τομέα, από την στιγμή που στο άρθρο 7 παρ.2 εισάγεται εξαίρεση πολλών φορέων, στους οποίους οι προσλήψεις προσωπικού θα συνεχίσουν να διέπονται από άλλες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Ακολουθεί η λίστα των σχολίων που επεξεργάστηκε και κατέθεσε στη διαβούλευση το επιτελείο της σελίδας:

Άρθρο 5 Προγραμματισμός θέσεων για άτομα με αναπηρία

  • α. Αναφορικά με την εισαγόμενη ποσόστωση του 12%, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι φορείς να συνυπολογίζουν το σύνολο των θέσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε να αποφευχθεί η πάγια τακτική

της διενέργειας προκηρύξεων θέσεων εργασίας με αριθμό θέσεων που πρακτικά παρακάμπτει την πρόσληψη ανθρώπου με αναπηρία λόγω στρογγυλοποίησης.

  • β. Η διατύπωση «όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας» εισάγει διακριτική μεταχείριση ανθρώπων με αναπηρία καθώς αποκλείει όλα τα εν ισχύ που αποδέχεται η

Έννομή Τάξη της Χώρας (από διάφορες Υγειονομικές Επιτροπές), απολύτως ισχυρά δημόσια έγγραφα, περιορίζοντας τα μόνο σε εκείνα που έχουν εκδοθεί από ΚΕΠΑ.

  • Γενικά, εάν δεν αποσυνδεθεί το ύψος του επιδόματος αναπηρίας από τηνκατάληψη θέσης εργασίας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι άνθρωποι με αναπηρία δεν θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν ώστε ενδεχομένως να αναλάβουν

καθήκοντα. Μάλιστα όσο δεν υπάρχει προσπελασιμότητα των κτιρίων που επιβάλει ο Ν. 4067/2012 (Οικοδομικός Κανονισμός) από τον Ιανουάριο του 2020 και η ηλεκτρονική προσβασιμότητα που επιβάλει το 5Α του Συντάγματος και ο Ν. 3979/2011 (και η συνοδευτική ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989) από το 2011. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί διάταξη που να επιτρέπει την επιστροφή στην πρότερα κατάσταση με τις πρότερες οικονομικές αποδοχές από συντάξεις και επιδόματα αναπηρίας, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη για την κάλυψη περιπτώσεων αδυναμίας της συνέχισης

παροχής της υπηρεσίας. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, στις οποίες προαπαιτούμενο είναι η κάρτα ανεργίας, αποκλείεται εξ αρχής ο άνθρωπος με αναπηρία για τον οποίο ο ΟΑΕΔ δεν εκδίδει κάρτα ανεργίας (λόγω αναπηρικής σύνταξης).

Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το σχετικό με το άρθρο 5 σχόλιο στον ιστότοπο της διαβούλευσης:

http://www.opengov.gr/ypes/?c=32728

Άρθρο 7 Πεδίο εφαρμογής

  • Με τις εισαγόμενες εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 επί της ουσίας ο Νόμος αυτοαναιρείται. Η νομική βάση πάνω στην οποία βασίζεται η εισαγωγή του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η άρση της πολυνομίας, η οποία με την συγκεκριμένη εξαίρεση διατηρείται αυτούσια και διαιωνίζεται επανακαθοριζόμενη με ένα καινούργιο νόμο. Στους αναφερόμενους φορείς δίνεται το δικαίωμα της κατά βούληση επιλογής κατηγοριών ωφελούμενων και ποσοστώσεων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία προετοιμάστηκε η νομοθετική πρωτοβουλία.

Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το σχετικό με το άρθρο 7 σχόλιο στον ιστότοπο της διαβούλευσης:

http://www.opengov.gr/ypes/?c=32729

Άρθρο 9 Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

  • Παρά την γενική πρόβλεψη της παρ. 7 του άρθρου 9, θα πρέπει υποχρεωτικά να οριστεί ότι οι κτιριακές υποδομές των εξεταστικών κέντρων, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση είναι προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις εν ισχύ προδιαγραφές του Ν. 4067/2012 (Οικοδομικός Κανονισμός) και του Ν. 3979/2011 (και της συνοδευτικής ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989).

Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το σχετικό με το άρθρο 9 σχόλιο στον ιστότοπο της διαβούλευσης:

http://www.opengov.gr/ypes/?c=32730

του Παναγιώτη Αλεξανδράκη

Δικηγόρου

Coordinator of «Man in the Epicenter» scientific Forum