Χωρίς δουλειά… Αντιμετωπίστε με ψυχραιμία την κατάσταση στο σπίτι

Στην εποχή που ζούμε, η ανεργία και η υποαπασχόληση είναι πολύ συχνά φαινόμενα. Δυστυχώς, αρκετές οικογένειες καλούνται να αντιμετωπίσουν το φάσμα της ανεργίας που πλήττει τον έναν ή και τους δυο γονείς. Η ...