Ένα σημαντικό και άκρως σοβαρό θέμα θέτει  ο Τάκης Αλεξανδράκης πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Ν. Λακωνίας σχετικά με το αν υπάρχει σχέδιο δράσης για την υποστήριξη Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πυρκαγιάς, φυσικής καταστροφής;

Η Κύπρος αντίθετα φαίνεται προετοιμασμένη.

Αν σας φανεί ως ζήτημα άνευ σημασίας, εκτός επικαιρότητας θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Η Έκτακτη ανάγκη δεν θα ονομαζόταν έτσι αν δεν είχε το στοιχείο του απρόοπτου, του τυχαίου, του ξαφνικού, που εμφανίζεται χωρίς προειδοποίηση. Είχα ασχοληθεί και στο παρελθόν με το θέμα. Είχα επικοινωνήσει με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και είχα ζητήσει εγγράφως τον ορισμό μιας συνάντησης με την ηγεσία, για να τους θέσω τα ερωτήματα που με απασχολούν. Αυτά αφορούν:

Στην οργάνωση του δικτύου των εξειδικευμένων προσώπων, επαγγελματιών και εθελοντών, τα οποία θα αναλάβουν δράση στην περίπτωση της έκτακτης ανάγκης.

Στην προετοιμασία σχεδίου δράσης άμεσης επέμβασης στα σημεία ενδιαφέροντος όπου βρίσκονται Άνθρωποι με Ειδικές Ανάγκες και ηλικιωμένοι, προετοιμασία που προϋποθέτει την ορθή τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων τους.

Στην ενημέρωση των ιδίων και των φροντιστών τους μέσω προσβάσιμου και κατανοητού υλικού ώστε να βοηθήσουν τους εαυτούς τους αλλά και τους διασώστες στο έργο τους.

Στην χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για την επικοινωνία, την ειδοποίηση φροντιστών και υπηρεσιών άμεσης επέμβασης, την διαρκή μετάδοση στίγματος υπόδειξης θέσης.

Ορισμένα στοιχεία, οδηγίες υπάρχουν και θα τα βρείτε πατώντας εδώ ως τμήμα μιας προηγούμενης σχετικής ανάρτησης στο ιστολόγιο μου. Είναι όμως αρκετό;

Δεν κρύβω την αγωνία μου για τις συνέπειες μιας οργανωμένης επέμβασης η οποία όμως δεν θα κατευθύνεται από έναν χάρτη καταγραφής των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες και των ηλικιωμένων που θα ζήσουν Μόνο εάν τους Σώσεις.