Πρωινό "Αρχοντικό Κεφαλάρι" Κορινθία

Πρωινό «Αρχοντικό Κεφαλάρι» Κορινθία

Την παρουσίαση του Ελληνικού πρωινού ανέλαβε να παρουσιάσει το Ι.Ι.Ε.Κ ΕΥΡΟΠΡΟΟΔΟΣ  σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Κορινθίας στα πλαίσια της έκθεσης HORECA.
Ουσιαστική  θα είναι  για τους σπουδαστές του Ι.Ι.Ε.Κ   μέσα από την συμμετοχή τους αυτή η  βιωματική εμπειρία στην  εκδήλωση , καθώς σημαντικά θα είναι  τα οφέλη της περιοχής ,αφού θα έχει επιτευχθεί  ο στόχος που είναι η παρουσίαση & ανάδειξη του Ελληνικού Πρωινού καθώς και η προβολή  των  τοπικών Κορινθιακών Προϊόντων. Ακόμη θα υπάρξει η δυνατότητα  δημιουργίας μιας διαφορετικής εικόνας με αποτέλεσμα την καλυτέρευση του τοπικού Ξενοδοχειακού Προϊόντος.

Σε τελική φάση η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Metropolitan EXPO στις 10/02/17 ημέρα Παρασκευή 10:00 π.μ. και η μέρα τερματισμού της στις 13/02/17 ημέρα Δευτέρα.

ευροπροοδοσκορεγα