Λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των εγχώριων ταξιδιωτών που αναζητούν ενεργά για έναν προορισμό καθώς και για τη διαμονή τους, έχει ιδιαίτερη σημασία να παρακολουθήσουμε πώς διαμορφώνονται οι τάσεις χρονολογικά αλλά και ανά περιφέρεια προέλευσης της Ελλάδας της τουριστικής ζήτησης μέσω διαδικτύου για την περιοχή των Τρικάλων Κορινθίας.

Μελετώντας και αναλύοντας τα δεδομένα της τουριστικής ζήτησης μέσω διαδικτύου από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2021, εξάγονται χρήσιμα στοιχεία.

Επισημάνσεις σχετικά με τις τάσεις ταξιδιωτικής ζήτησης μέσω διαδικτύου για τα Τρίκαλα Κορινθίας [Επικαιροποιημένα στοιχεία Δεκεμβρίου 2021]:

 Ξεκινώντας από τον Ιούλιο του 2018 και παρατηρώντας τον όγκο αναζητήσεων χρονολογικά ανά μήνα διαπιστώνουμε πως ετησίως οι αναζητήσεις φτάνουν στο μέγιστο τον μήνα Δεκέμβριο του 2021. Ο Ιανουάριος ήταν ο μήνας με τον υψηλότερο όγκο αναζητήσεων τόσο για το 2019 όσο και για το 2020. Το 2021 αποτελεί εξαίρεση λόγω της έξαρσης της πανδημίας και των απαγορεύσεων που τέθηκαν. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 και μετά οι αναζητήσεις έχουν ξεπεράσει τα αντίστοιχα στοιχεία του 2018 και του 2019 και παρατηρούμε πως ο Δεκέμβριο του 2021 έχει τον μεγαλύτερο όγκο αναζητήσεων από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι σήμερα

  • Οι περιοχές που παρουσίασαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για διαμονή στα Τρίκαλα Κορινθίας τον Δεκέμβριο του 2021 βάσει των αναζητήσεων στην Google είναι στην πρώτη θέση με διαφορά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και ακολουθούν στην δεύτερη θέση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και στην τρίτη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας. Οι περιοχές αυτές με αυτή την σειρά αποτελούν και τις τοπ 3 περιοχές της Ελλάδας με τις περισσότερες αναζητήσεις για το 2021 καθώς και το 2020.
  • Τον Δεκέμβριο του 2021 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 ο όγκος αναζητήσεων για όλες τις περιοχές της Ελλάδας αυξήθηκε από 50% και πάνω. Συγκεκριμένα, υπήρξε αύξηση 491% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 247% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 217% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, 128% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας, 54% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και 212% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας. Παρατηρήθηκε πως από τον Ιούλιο του 2021 και μετά εμφανίστηκε σημαντική αύξηση του όγκου αναζητήσεων για όλους τους μήνες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Συνολικά τον Δεκέμβριο του 2021 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021 ο όγκος αναζητήσεων αυξήθηκε κατά 19% από εγχώριες αναζητήσεις. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε αύξηση 25% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 42% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, 25% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας, 33% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου.
  • Συνολικά για το 2021 ο όγκος αναζητήσεων σε σχέση με το 2020 έχει μειωθεί για όλες τις περιοχές παρά το γεγονός πως ο Δεκέμβριος του 2021 ήταν ο μήνας με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον Ιούλιο του 2018. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μείωση κατά 5% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, 11% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 14% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας, 20% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 20% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας και 30% για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου.

Σχετικά με την έρευνα:

Αποτελεί εγχείρημα της εταιρείας Tourix, που εξειδικεύεται στο Digital Tourism Marketing, με σκοπό την αξιοποίηση των εξειδικευμένων εργαλείων της, του ανθρώπινου δυναμικού της και των πολύτιμων δεδομένων που παρέχει η Google, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση με την τουριστική ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς. Η έρευνα βασίζεται στον όγκο αναζητήσεων που συλλέχθηκε χρησιμοποιώντας 162 όρους αναζητήσεων που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την διαμονή στα Τρίκαλα Κορινθίας.