Ο σχεδιασμούς και η ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων  σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, οργάνωσης, ετοιμότητας και συντονισμού  ώστε να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις και κατολισθήσεις, τέθηκε κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) Κορινθίας, χειμερινής περιόδου 2019 – 2020,στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής ζήτησε, μεταξύ άλλων, από τους εμπλεκόμενους φορείς να παρουσιάσουν το σχέδιο δράσης τους περιληπτικά και σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κορινθίας καθώς και οι υπεύθυνοι των Δήμων αναφέρθηκαν και περιέγραψαν τις παρεμβάσεις σε ρέματα και ποτάμια, σε οικίες – υπόγεια αντίστοιχα, καθώς και το σχέδιο αποχιονισμού του οδικού δικτύου ευθύνης τους, έκαστος.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών κ. Χάρης Βυτινιώτης, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού κα Αθηνά Κόρκα και ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομίας κ. Βασίλειος Καπέλιος. Με τη συμμετοχή κλιμακίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παράλληλα στη γραμμή δράσης του Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα, αναλυτικά ακόμα αναφέρθηκαν σταθμοί φόρτωσης άλατος και προμήθειας αυτού, συντονιστές επιφυλακής, μνημόνια συνεργασίας με ιδιώτες όπου κρίνεται απαραίτητο κ.α. επίσης για την άμεση, σωστότερη και αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση των εκτάκτων καιρικών φαινομένων του Νομού Κορινθίας.