2496481

Κατάργηση των παρελάσεων των μαθητών αλλά και της υποχρεωτικής προσευχής, είναι μερικές από τις προτάσεις για αλλαγές στα σχολεία που έχει κάνει η Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Οι προτάσεις της Επιτροπής αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την Εκκλησία, όσο και από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Συγκεκριμένα, οι βασικές προτάσεις που έχει κάνει η Επιτροπή στην έκθεσή της για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν ως εξής:

– Κατάργηση των παρελάσεων των μαθητών, του υποχρεωτικού εκκλησιασμού και της υποχρεωτικής προσευχής.

– Άμεσος περιορισμός της ύλης κατά τουλάχιστον 20%-30%.

– Κατάργηση των επαναληπτικών εξετάσεων στο Γυμνάσιο.

– Αντικατάστασή τους με εργασίες (και εξετάσεις κατά τη διάρκεια του έτους).

– Θεσμοθέτηση των ομαδικών εργασιών ως τρόπου εξέτασης.

– Ενοποίηση των κατευθύνσεων των μαθημάτων και αντίστοιχη ενοποίηση των ειδικοτήτων που διδάσκουν τα μαθήματα.

Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επιπλέον προτείνεται:

– Καθιέρωση 4ετούς Γυμνασίου και 2ετούς Λυκείου, έτσι ώστε να προσιδιάζει με τη δομή του International Baccalaureate (IB). Σύμφωνα με την έκθεση κάτι τέτοιο απαιτεί διοικητική ανασυγκρότηση των σχολικών μονάδων.

– Η Δ΄ Γυμνασίου θα αποτελεί οργανικό μέρος του καινούργιου τετρατάξιου γυμνασίου, αλλά παράλληλα θα είναι και το σημείο όπου θα οριστικοποιείται η απόφαση των μαθητών και των μαθητριών για τη συνέχεια της ακαδημαϊκής τους πορείας.

– Οι μαθητές θα μπορούν να καταρτίσουν το ατομικό τους πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθούν κατά τη διετία του Λυκείου επιλέγοντας μαθήματα από τέσσερις ομάδες μαθημάτων.

– Η διαδικασία στην Α΄ και Β΄ Λυκείου θα είναι ενιαία. Δεν θα υπάρχουν εξετάσεις στην Α΄ Λυκείου, ούτε απορρίψεις ούτε μετεξεταστέοι. Η επίδοση κρίνεται στις τελικές εξετάσεις και το Εθνικό Απολυτήριο Λυκείου.

– Το Εθνικό Απολυτήριο θα χορηγείται ύστερα από γραπτές εξετάσεις στο τέλος της Β΄ Λυκείου. Στον βαθμό του απολυτηρίου θα έχει ιδιαίτερο βάρος η επίδοση σε εκτεταμένο δοκίμιο, το οποίο θα γράφουν οι μαθητές. Επίσης, συμμετοχή έχει η αξιολόγηση εργασιών κατά τη διάρκεια της Γ΄ Λυκείου.

– Τα Αγγλικά και η Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία θα είναι τα κοινά υποχρεωτικά μαθήματα για όλους τους μαθητές στο Λύκειο. Η Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία θα περιλαμβάνει σύγχρονη λογοτεχνία (ελληνική και παγκόσμια), ποίηση, θέατρο, δοκίμιο και παραγωγή γραπτού λόγου.

– Η διδασκαλία των Αγγλικών δεν θα έχει σχέση με τη φροντιστηριακή διδασκαλία των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα, αλλά θα εστιάζεται στην πολιτιστική διάσταση της γλώσσας: λογοτεχνία, δοκίμιο, θέατρο, εφημερίδες και περιοδικά.

– Κατάργηση των βαθμών και αντικατάστασή τους από περιγραφές του προφίλ του μαθητή.

Σημειώνεται ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένη σύσκεψη στο υπουργείο Παιδείας υπό τον υπουργό Νίκο Φίλη, στην οποία θα πάρουν μέρος οι επικεφαλής των οργάνων του εθνικού διαλόγου και θα γίνει μία πρώτη μελέτη των προτάσεων.cnn.gr

shares