Ενημέρωση για την κατάθεση αιτήσεων από τους πολιτικούς συνταξιούχους γίνεται από τον Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Κορινθίας με ανακοίνωσή τους σχετικά με τη επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών για την υγειονομική περίθαλψη τους.

Η ανακοίνωση:

Κατόπιν επικοινωνίας μας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων σας ενημερώνουμε ότι στη συνάντηση των συνταξιουχικών οργανώσεων της 3ης Οκτώβρη με τον υφυπουργό Εργασίας κ. Πετρόπουλο, τέθηκε από την Ομοσπονδία, ανάμεσα και σε άλλα, και το αίτημα της επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών για την υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων.

Ο κ. υφυπουργός απάντησε ότι η επιστροφή μπορεί να γίνει τμηματικά στους συνταξιούχους, από την 1-1-2018, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία και βέβαια στα πλαίσια της δεδομένης δημοσιονομικής πολιτικής.

Επειδή όμως δεν υπάρχει σαφής δέσμευση από την πλευρά του υφυπουργού, συνιστούμε στα μέλη μας να καταθέσουν σχετική αίτηση για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών για την υγειονομική περίθαλψη, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είτε με την αυτοπρόσωπη κατάθεση, είτε με απλή ή συστημένη επιστολή, με σκοπό να αυξηθεί η ασκούμενη πίεση προς την κυβέρνηση..

Σχετική αίτηση μπορούν να προμηθευτούν τα μέλη μας από το γραφείο του συνδέσμου, κάθε Δευτέρα ¨και Τετάρτη από τις 11,00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ.

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου

Ο πρόεδρος                                                               Η γραμματέας

Δημ. Αδαμόπουλος                                                     Ζωή Ασλαματζίδου