Το ποσοστό αναπλήρωσης κρίνει τις περικοπές στις συντάξεις - Το σχέδιο για να προστατευθούν οι χαμηλές συντάξεις

Το ποσοστό αναπλήρωσης κρίνει τις περικοπές στις συντάξεις – Το σχέδιο για να προστατευθούν οι χαμηλές συντάξεις

Του Βασίλη Αγγελόπουλου

Στις διαπραγματεύσεις για το νέο Ασφαλιστικό, που βρίσκονται σε εξέλιξη, η ελληνική πλευρά έχει εστιάσει ώστε να εφαρμοστεί κλιμακωτό ποσοστό αναπλήρωσης, ανάλογα με το ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων. Ο λόγος είναι ότι έτσι εκτιμάται ότι θα προστατευθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, για τους οποίους υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί στα επίπεδα 65 – 70%, το ποσοστό αναπλήρωσης. Οι θεσμοί πάντως έχουν εκφράσει την άποψη ότι το ποσοστό αναπλήρωσης για τις κύριες συντάξεις δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 56% για κύριες και για επικουρικές συντάξεις μαζί.

Αναφορικά με το ποσοστό αναπλήρωσης στις επικουρικές συντάξεις, οι θεσμοί πιέζουν ώστε να μην υπερβαίνει το 7 – 10% στην καλύτερη περίπτωση. Από τον τελικό καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης, θα εξαρτηθούν και οι περικοπές που θα προκύψουν στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Έως το 2011, τα ποσοστά αναπλήρωσης για τις κύριες συντάξεις ήταν άνω του 80%, ενώ κυμαίνονταν από 20 – 35%, για τις επικουρικές. Ακολούθως, οι διαδοχικές περικοπές στις συντάξεις, μείωσαν και το ποσοστό αναπλήρωσης στις περισσότερες των περιπτώσεων, στα επίπεδα του 70% ίσως και λίγο χαμηλότερα.
Όμως υπάρχουν ακόμα ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων (πχ πρώην ΤΕΒΕ που έχουν ενταχθεί στον ΟΑΕΕ), των οποίων το ποσοστό αναπλήρωσης, φτάνει ακόμα στα επίπεδα του 130 ή 140%. Συνεπώς, οι κατηγορίες αυτές των συνταξιούχων, αυτόματα μπαίνουν στην «πρώτη γραμμή» των περικοπών.
Ξεχωριστό πεδίο στη διαπραγμάτευση, έχει το σκέλος της εθνικής σύνταξης. Η βασική διαφοροποίηση εστιάζεται στο εάν θα υπάρχουν ή όχι εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγησή της. Οι θεσμοί επιμένουν στην επιβολή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων στη χορήγηση της συγκεκριμένης σύνταξης, ενώ θέτουν το όριο υποβολής της συγκεκριμένης παροχής τα γενικά όρια συνταξιοδότησης, δηλαδή το 62ο έτος με 40 χρόνια προϋπηρεσίας, ή το 67ο έτος με 15αετία.
Η ελληνική πλευρά, επιμένει και στην αύξηση ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών το 2016, κατά μία ποσοστιαία μονάδα για τις κύριες συντάξεις και κατά μισή μονάδα για τις επικουρικές. Ειδικά για τις επικουρικές προτείνεται η αύξηση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και για τις εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι.
Σε αυτό το ενδεχόμενο, εκτιμάται ότι θα περιοριστούν οι περικοπές στις συντάξεις, αφού θα καταστεί εφικτό να υπάρξει τέτοια αύξηση εσόδων, που θα ισοσκελίσει τη μνημονιακή δέσμευση για μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 2,25 δισεκ ευρώ τη διετία 2015 – 2016.